Kalendář

Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším.

Hlavní události dne s vlivem na trhy

Zajištěná hypoteční povinnost vs. zajištěná obligační povinnost

AkciePrůvodce.cz > Obchodování  > Fixní výnosy  > Zajištěná hypoteční povinnost vs. zajištěná obligační povinnost

Zajištěná hypoteční povinnost vs. zajištěná obligační povinnost

Zajištěné hypoteční závazky (CMO) i zajištěné dluhopisové závazky (CBO) jsou podobné v tom, že investoři dostávají platby ze skupiny podkladových aktiv. Rozdíl mezi těmito cennými papíry spočívá v typu aktiv, která poskytují peněžní toky investorům.

Zajištěná hypoteční povinnost (CMO)

Co je zajištěná hypoteční povinnost?

Společná organizace trhu je typem zajištění zajištěného hypotékou (MBS) se samostatnými rezervami průchozích hypoték na zabezpečení, které obsahují různé třídy držitelů a splatnosti (tranše). Pokud budou mít hypotéky, na nichž je založena společná organizace trhu, špatnou úvěrovou kvalitu, například úvěry se sníženou splatností, dojde k nadměrnému zajištění.

Při nadměrném zajištění emitent vystaví více kolaterálu, než je nutné ve snaze získat lepší score dluhu od ratingové agentury. Lepší hodnocení se často přiřazuje, protože investoři jsou (do určité míry) tlumeni určitou úrovní selhání hypoték v rámci fondu. Splátky jistiny z hypoték se vyplácejí investorům v různých sazbách, podle toho, do které tranše investor nakoupí.

(Více informací viz Zisk z hypotečního dluhu s MBS.)

Co je zajištěná obligační povinnost?

Na druhou stranu je CBO spíše dluhopis s investičním stupněm krytý souborem nízkých dluhových cenných papírů, jako jsou junk dluhopisy, spíše než hypotéky. CBO jsou rozděleny do tranší na základě různých úrovní úvěrového rizika, spíše než podle různých splatností.

Podobně jako SOT jsou i CBO schopny zvýšit své úvěrové hodnocení. Jejich úvěrový score se však zvyšuje na investiční stupeň spíše diverzifikací různých kvalit dluhopisů, než nadměrným zajištěním.

0/5 (0 Reviews)
Žádné příspěvky

Komentář
Jméno
E-mail
Web

error: