Kalendář


Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším.

Hlavní události dne s vlivem na trhy

Platí podílové fondy dividendy nebo úroky?

V závislosti na typu investic zahrnutých do portfolia mohou podílové fondy vyplácet dividendy, úroky nebo obojí.

Druhy vzájemných fondů

Existují čtyři hlavní kategorie podílových fondů a každá kategorie vyhovuje různým investičním cílům. Akciové fondy zahrnují pouze investice na akciovém trhu. Pokud některá z těchto akcií vyplácí dividendy, pak dividendy vyplácí také podílový fond.

Obdobně dluhopisové fondy zahrnují pouze investice do podnikových a státních dluhopisů. Většina dluhopisů každý rok vyplácí garantované částky úroků, které se nazývají platby kupónem. Protože dluhopisy platí úroky, dluhopisové fondy také.

Vyvážené fondy investují do akcií a dluhopisů. U vyvážených fondů je tedy téměř zaručeno, že budou platit úroky, a mohou také vyplácet dividendy v závislosti na konkrétních akcieách zahrnutých do portfolia.

Fondy peněžního trhu jsou považovány za nejstabilnější typ podílového fondu a zahrnují pouze investice do velmi krátkodobých dluhových nástrojů, jako jsou komunální obligace. Fondy peněžního trhu také platí úroky, i když míra návratnosti je obecně nižší než u jiných typů fondů.

Proč vzájemné fondy vyplácejí dividendy a úroky?

Aby se zabránilo placení daní z investičních výnosů, jsou podílové fondy povinny rozdělit téměř všechny výnosy akcionářům. To znamená, že když akcie nebo dluhopisy v portfoliu fondu vyplácejí dividendy nebo úroky, musí být tyto peníze poté rozděleny akcionářům fondu, takže fond není povinen je zahrnout jako příjem. Jednotliví akcionáři poté nahlásí tento investiční výnos ze svých daní za daný rok. Totéž platí, pokud fond dosahuje zisku z prodeje aktiva, které se nazývá kapitálový zisk.

Načasování rozdělení podílových fondů, včetně vyplácení dividend a úroků, je na uvážení každého jednotlivého fondu a může se velmi lišit. Obecně platí, že fondy, které generují dividendy nebo úroky, musí být rozděleny akcionářům alespoň jednou ročně.

Advisor Insight

Dan Stewart, CFA®
Revere Asset Management, Dallas, TX

Distribuce podílových fondů jsou klasifikovány podle typu a charakteru distribuce. Podílové fondy tedy mohou platit úroky, dividendy a / nebo kapitálové zisky prostřednictvím distribucí, které určují výši daně, kterou musíte zaplatit.

Například dluhopisový fond obvykle platí úroky, ale také kapitálové zisky, když jsou dluhopisy prodány. Vyvážený fond drží akcie i dluhopisy, a proto můžete mít všechny tři typy rozdělení.

Důvodem je to, že podílový fond jednoduše prochází rozdělováním, které dostává od cenných papírů, aby nedošlo k dvojímu zdanění (na úrovni fondu a poté akcionáři). Pokud jsou vaše investice drženy v IRA nebo na jiném důchodovém účtu, daňové důsledky jsou irelevantní, protože jsou odloženy daní.

Kliněte pro ohodnocení článku!
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]
Žádné příspěvky

Komentář
Jméno
E-mail
Web

error: