Kalendář


Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším.

Hlavní události dne s vlivem na trhy

Odstranění definice

Co je vyřazení?

Vyřazení ze seznamu je odebrání uvedeného cenného papíru z burzy. Vyřazení cenného papíru z provozu může být dobrovolné nebo nedobrovolné a obvykle nastane, když společnost zastaví činnost, vyhlásí bankrot, fúze, nesplní požadavky na zařazení do seznamu nebo se bude chtít stát soukromým.

Shrnutí

  • K vyřazení dojde, když je akcie odebrána z burzy
  • Vyřazení ze seznamu obvykle znamená, že akcie nesplnily požadavky burzy.
  • Cena nižší než 1 $ za akcii po delší dobu není pro hlavní indexy preferována a je důvodem professional vyřazení.
  • Důsledky vyřazení ze seznamu jsou významné a některé společnosti se vyřazování ze seznamu usilovně vyhýbají.

Jak vyřazování funguje

Společnosti musí být před uvedením na burzu splněny konkrétní pokyny, které se nazývají „standardy professional kótování“. Každá burza, například Newyorská burza cenných papírů (NYSE), zavádí vlastní soubor pravidel a předpisů professional kotování. Společnosti, které nesplní minimální standardy stanovené burzou, budou nedobrovolně vyřazeny. Nejběžnějším standardem je cena. Například společnost s cenou akcie pod 1 $ za akcii po dobu několika měsíců může být vystavena riziku vyřazení. Alternativně může společnost dobrovolně požádat o vyřazení.

Některé společnosti se rozhodnou professional soukromé obchodování, když na základě analýzy nákladů a přínosů zjistí, že náklady na zveřejnění na burze převyšují výhody. Žádosti o vyřazení z prodeje se často vyskytují, když jsou společnosti nakupovány soukromými kapitálovými společnostmi, a budou reorganizovány novými akcionáři. Tyto společnosti mohou požádat o vyřazení, aby se mohly soukromě obchodovat. Když se kótované společnosti spojují a obchodují jako nový subjekt, dříve oddělené společnosti také dobrovolně požádají o vyřazení.

Nedobrovolné vyřazení společnosti ze seznamu

Mezi důvody professional vyřazení patří porušení předpisů a nesplnění minimálních finančních standardů. Finanční standardy zahrnují schopnost udržovat minimální cenu akcií, finanční poměry a úroveň prodeje. Pokud společnost nesplňuje požadavky na zařazení na seznam, burza výpisů vydá varování o nesouladu. Pokud bude nesoulad pokračovat, burza vyřadí akcie společnosti.

Aby nedocházelo k vyřazování, některé společnosti podstoupí opačné rozdělení svých akciových akcií. Výsledkem je kombinace několika akcií do jedné a vynásobení ceny akcií. Například pokud společnost provede reverzní rozdělení 1 na 10, mohla by zvýšit cenu svých akcií z 50 centů za akcii na pět dolarů za akcii, v takovém případě by již nehrozilo vyřazení z prodeje.

Důsledky vyřazení mohou být značné, protože akciové akcie neobchodované na jedné z hlavních burz cenných papírů jsou professional investory obtížnější pro výzkum a těžší nákup. To znamená, že společnost není schopna vydat na trh nové akcie za účelem zavedení nových finančních iniciativ.

Nedobrovolné vyřazení často svědčí o špatném finančním stavu společnosti nebo špatné správě a řízení společnosti. Varování vydaná burzou je třeba brát vážně. Například v dubnu 2016, pět měsíců po obdržení oznámení od NYSE, byl maloobchodník oblečení Aéropostale Inc. vyřazen z důvodu nedodržení předpisů. V květnu 2016 společnost podala návrh na konkurz a začala obchodovat volně prodejně (OTC). Ve Spojených státech lze s cennými papíry vyřazenými na burze obchodovat přes přepážku, s výjimkou případů, kdy jsou vyřazeny z důvodu získání soukromé společnosti nebo z důvodu likvidace.

Kliněte pro ohodnocení článku!
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]
Žádné příspěvky

Komentář
Jméno
E-mail
Web

error: