Kalendář


Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším.

Hlavní události dne s vlivem na trhy

Nákup akcií: jaký je rozdíl mezi primárními a sekundárními trhy?

Pokud kupujete akcie ve společnosti, nemusí to nutně znamenat, že je kupujete od jiného akcionáře, který chce prodat své akcie. Existují dva hlavní trhy, kde se obchoduje s cennými papíry: primární trh a sekundární trh.....

Když jsou akcie poprvé emitovány a prodávány společnostmi veřejnosti, nazývá se to počáteční veřejná nabídka nebo IPO. Tuto počáteční nebo primární nabídku obvykle uzavírá investiční banka, která převezme držení cenných papírů a distribuuje je různým investorům. Toto je primární trh. Investoři účastnící se primárního trhu tak nakupují akcie přímo od emitující společnosti...

Ceny na primárním trhu mají tendenci být stanoveny před IPO, takže trader ví, kolik zaplatí za investice do akcií akcií této společnosti. Na tomto trhu však obvykle dominují sofistikovaní a zkušení investoři, jako jsou banky, penzijní fondy, institucionální investoři nebo zajišťovací fondy...

Sekundární trh = akciový trh

Sekundární trh je místo, kde investoři nakupují a prodávají akcie, které již vlastní, a je běžněji označován jako akciový trh. K jakýmkoli transakcím na sekundárním trhu dochází mezi investory a výtěžek z každého prodeje jde prodejnímu investorovi, nikoli společnosti, která akcie vydala, nebo upisovací bance. Ceny na sekundárním trhu kolísají a mohou být určeny základními silami nabídky a poptávky. Pokud tedy nejste investorem účastnícím se IPO, nakupujete cenné papíry od jiného akcionáře na sekundárním trhu.

Za akcionáře se považuje jakýkoli subjekt, který má legální vlastnictví akcií společnosti. Mít legální vlastnictví znamená být společností registrován jako vlastník akcií: Když kupujete akcie od jiného investora, vaše jméno se v záznamech společnosti objeví tři dny po uskutečnění transakce a budete považováni za držitele záznamu ..Investor, od kterého jste akcie zakoupili, bude současně odstraněn z evidence...

Bez ohledu na to, zda je investorem, který vám akcie prodává, fyzická osoba, finanční instituce nebo samotná společnost, považuje se za akcionáře, protože má legální vlastnictví akcií. Prodejce akcií ztrácí veškerá související práva na akcie, jako jsou dividendy, rozdělení nebo další kapitálové zisky (nebo ztráty) z akcií, které prodal.

Kliněte pro ohodnocení článku!
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]
Žádné příspěvky

Komentář
Jméno
E-mail
Web

error: