Kalendář


Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším.

Hlavní události dne s vlivem na trhy

Jak vypočítat návratnost investic do nemovitosti k pronájmu

Jedním z hlavních důvodů, proč lidé investují, je zvýšení jejich bohatství. Přestože se motivace mezi investory může lišit – někteří mohou chtít peníze na odchod do důchodu, jiní se mohou rozhodnout, že peníze odloží na jiné životní události, jako je dítě nebo svatba – vydělávání peněz je obvykle základem všech investic. A nezáleží na tom, kam své peníze vložíte, ať už jdou na akciový trh, trh s dluhopisy nebo do nemovitostí.

Nemovitost je hmotný majetek, který se skládá z půdy a obvykle zahrnuje všechny struktury nebo zdroje, které se na této zemi nacházejí. Investice do nemovitostí jsou jedním z příkladů investic do nemovitostí. Lidé si obvykle kupují investiční nemovitosti s úmyslem vydělat peníze prostřednictvím příjmů z pronájmu. Někteří lidé kupují investiční nemovitosti se záměrem je po krátké době prodat.

Bez ohledu na záměr je pro investory, kteří diverzifikují své investiční portfolio o nemovitosti, důležité měřit návratnost investic (ROI), aby se určila ziskovost nemovitosti. Zde je rychlý pohled na návratnost investic, jak ji vypočítat pro vaši pronajatou nemovitost a proč je důležité, abyste věděli návratnost investic nemovitosti před nákupem nemovitosti.

Shrnutí

 • Návratnost investice (ROI) měří, kolik peněz nebo zisku se na investici vydělá jako procento z nákladů na tuto investici.
 • Chcete-li vypočítat procentní ROI pro nákup v hotovosti, vezměte čistý zisk nebo čistý zisk z investice a vydělte je původní cenou.
 • Pokud máte hypotéku, budete muset zohlednit zálohu a splátku hypotéky.
 • Další proměnné mohou ovlivnit vaši návratnost investic, včetně nákladů na opravy a údržbu i vašich pravidelných výdajů.

Co je návratnost investic (ROI)?

Návratnost investice měří, kolik peněz nebo zisku se na investici vydělá jako procento z nákladů na tuto investici. Ukazuje, jak efektivně a efektivně se investiční dolary používají k vytváření zisků. Znalost návratnosti investic umožňuje investorům posoudit, zda je vložení peněz do konkrétní investice moudrou volbou nebo ne.

Návratnost investic lze použít pro jakoukoli investici – akcie, dluhopisy, spořicí účet a část nemovitosti. Výpočet smysluplné návratnosti investice do rezidenční nemovitosti může být náročný, protože s výpočty lze snadno manipulovat – do výpočtu lze zahrnout nebo vyloučit určité proměnné. Obzvláště obtížné to může být, když mají investoři možnost platit v hotovosti nebo si vzít hypotéku na nemovitost.

Zde přezkoumáme dva příklady výpočtu návratnosti investic do rezidenčních nemovitostí: nákup v hotovosti a jeden financovaný hypotékou.

Vzorec pro návratnost investic

Chcete-li vypočítat zisk nebo zisk z jakékoli investice, nejprve vezměte celkovou návratnost investice a odečtěte původní náklady na investici.

Pro výpočet procenta ROI vezmeme čistý zisk nebo čistý zisk z investice a vydělíme ji původními náklady.

.

RÓ = GAin Ón nprotiEstmEnt CÓst ÓF nprotiEstmEntCÓst ÓF nprotiEstmEntROI text = text frac Gain on Investment text – text Cost of Investment Cost of Investment

RÓ = CÓst ÓF nprotiEstmEntGAin Ón nprotiEstmEnt CÓst ÓF nprotiEstmEnt..

Například pokud koupíte akcie ABC za 1 000 $ a prodáte je o dva roky později za 1 600 $, čistý zisk je 600 $ (1 600 – 1 000 $). ROI na akcieě je 60% [$600 (net profit) ÷ $1,000 (cost) = 0.60].

Výpočet ROI na vlastnostech pronájmu

Výše uvedená rovnice se jeví jako dostatečně jednoduchá, ale mějte na paměti, že s realitami přichází v úvahu řada proměnných, které mohou ovlivnit čísla ROI. Patří mezi ně výdaje na opravy a údržbu a metody výpočtu pákového efektu – množství peněz vypůjčených s úroky za účelem počáteční investice. Podmínky financování mohou samozřejmě výrazně ovlivnit celkové náklady na investici.

ROI pro hotovostní transakce

Výpočet ROI nemovitosti je poměrně přímočarý, pokud si nemovitost koupíte za hotovost. Zde je příklad pronájmu nemovitosti zakoupené za hotovost:

 • Za pronájem nemovitosti jste zaplatili 100 000 $ v hotovosti.
 • Náklady na uzavření činily 1 000 $ a náklady na přestavbu činily 9 000 $, čímž se celková investice do nemovitosti zvýšila na 110 000 $.
 • Každý měsíc jste vybrali nájemné 1 000 $.

O rok později:

 • Za těchto 12 měsíců jste na příjmu z pronájmu vydělali 12 000 $.
 • Výdaje včetně vodního účtu, majetkových daní a pojištění činily za rok celkem 2 400 USD. nebo 200 $ za měsíc.
 • Váš roční výnos byl 9 600 $ (12 000–2400 $).

Výpočet ROI nemovitosti:

 • Vydělte roční výnos (9 600 USD) částkou celkové investice nebo 110 000 USD.
 • ROI = 9 600 $ ÷ 110 000 $ = 0,087 nebo 8,7%.
 • Vaše návratnost investic byla 8,7%.

ROI pro finanční transakce

Výpočet návratnosti investic u financovaných transakcí je více zapojen.

Předpokládejme například, že jste koupili stejnou nemovitost ve výši 100 000 USD, jak je uvedeno výše, ale místo placení hotovosti jste si vzali hypotéku.

 • Záloha potřebná pro hypotéku byla 20% z kupní ceny, nebo 20 000 $ (prodejní cena 100 000 $ x 20%).
 • Konečné náklady byly vyšší, což je typické pro hypotéku, celkem činily 2 500 USD předem.
 • Za přestavbu jste zaplatili 9 000 $.
 • Vaše celkové hotové výdaje byly 31 500 $ (20 000 $ + 2 500 $ + 9 000 $).

U hypotéky také existují průběžné náklady:

 • Předpokládejme, že jste si vzali 30letou půjčku s pevnou úrokovou sazbou 4%. Z vypůjčené částky 80 000 USD by měsíční splátka jistiny a úroků činila 381,93 USD.
 • Přidáme stejnou částku 200 $ měsíčně na pokrytí vody, daní a pojištění, takže celková měsíční platba činí 581,93 $.
 • Příjem z pronájmu ve výši 1 000 $ měsíčně činí za rok celkem 12 000 $.
 • Měsíční peněžní tok je 418,07 USD (nájem 1000 USD – splátka hypotéky 581,93 USD).

O rok později:

 • Celkově jste za rok vydělali 12 000 $ z pronájmu, 1 000 $ měsíčně.
 • Váš roční výnos byl 5 016,84 $ (418,07 $ x 12 měsíců).

Výpočet ROI nemovitosti:

 • Roční návratnost vydělíte původními hotovými výdaji (záloha ve výši 20 000 USD, uzavírací náklady 2 500 USD a přestavba za 9 000 USD), abyste určili návratnost investic.
 • ROI = 5 016,84 $ ÷ 31 500 $ = 0,159.
 • Vaše ROI je 15,9%.

Domácí spravedlnost

Někteří investoři přidávají vlastní kapitál do rovnice. Vlastní kapitál je tržní hodnota nemovitosti minus celková nesplacená částka půjčky. Pamatujte, že domácí kapitál není hotovost. Abyste měli přístup, musíte nemovitost prodat.

Chcete-li vypočítat výši vlastního kapitálu ve vaší domácnosti, zkontrolujte plán splácení hypotéky a zjistěte, kolik z vašich splátek hypotéky šlo na splacení jistiny úvěru. Tím se buduje kapitál ve vaší domácnosti.

Částku vlastního kapitálu lze přidat k ročnímu výnosu. V našem příkladu plán amortizace půjčky ukázal, že během prvních 12 měsíců bylo splaceno celkem 1 408,84 USD jistiny.

 • Nový roční výnos, včetně kapitálové části, se rovná 6 425,68 USD (roční příjem 5 016,84 USD + 1 408,84 USD vlastního kapitálu).
 • ROI = 6 425,68 $ až 31 500 $ = 0,20.
 • Vaše ROI je 20%.

Důležitost návratnosti investic do nemovitostí

Znalost návratnosti investic pro jakoukoli investici vám umožní být informovanějším investorem. Před nákupem odhadněte své náklady a výdaje i příjmy z pronájmu. To vám dává šanci porovnat to s jinými, podobnými vlastnostmi.

Jakmile to zúžíte, můžete určit, kolik vyděláte. Pokud si kdykoli uvědomíte, že vaše náklady a výdaje překročí vaši návratnost investic, možná se budete muset rozhodnout, zda to chcete zvládnout, a doufat, že znovu vyděláte – nebo prodáte, abyste neprohráli.

Další úvahy

Samozřejmě mohou existovat další výdaje spojené s vlastnictvím nemovitosti k pronájmu, jako jsou náklady na opravy nebo údržbu, které by musely být zahrnuty do výpočtů, což v konečném důsledku ovlivní návratnost investic.

Rovněž jsme předpokládali, že nemovitost byla pronajata na všech 12 měsíců. V mnoha případech dochází k volným místům, zejména mezi nájemci, a ve svých výpočtech musíte zohlednit nedostatek příjmů za tyto měsíce.

Návratnost investic do pronájmu nemovitosti je odlišná, protože záleží na tom, zda je nemovitost financována prostřednictvím hypotéky nebo placena v hotovosti. Obecným pravidlem je, že čím méně hotovosti vyplatíte předem jako zálohu na nemovitost, tím větší bude zůstatek hypotečního úvěru, ale čím vyšší bude vaše návratnost investic.

Naopak, čím více hotovosti zaplatíte předem a čím méně si půjčíte, tím nižší bude vaše návratnost investic, protože vaše počáteční náklady by byly vyšší. Jinými slovy, financování vám umožní krátkodobě zvýšit návratnost investic, protože vaše počáteční náklady jsou nižší.

Při měření návratnosti investic u více vlastností je důležité používat konzistentní přístup. Pokud například do hodnocení jedné nemovitosti zahrnete vlastní kapitál domácnosti, měli byste při výpočtu návratnosti investic do svého portfolia nemovitostí zahrnout vlastní kapitál ostatních nemovitostí. To může poskytnout nejpřesnější pohled na vaše investiční portfolio.

Kliněte pro ohodnocení článku!
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]
Žádné příspěvky

Komentář
Jméno
E-mail
Web

error: