Kalendář


Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším.

Hlavní události dne s vlivem na trhy

Jak se liší výplata dividend a poměr výplaty dividendy

Při srovnání těchto dvou ukazatelů dividend je důležité vědět, že dividendový výnos vám říká, jaká je jednoduchá míra návratnosti ve formě hotovostních dividend akcionářům, ale poměr výplat dividendy představuje částku vyplácenou z čistého zisku společnosti jako dividendy. Zatímco dividendový výnos je běžněji známým a zkoumaným pojmem, mnozí věří, že poměr výplat dividendy je lepším ukazatelem schopnosti společnosti rozdělit dividendy důsledně v budoucnosti. Poměr výplaty dividendy je vysoce spojen s peněžním tokem společnosti.

Současní akcionáři a potenciální investoři by měli dobře vyhodnotit poměr výnosu i výplaty.

Shrnutí

  • Analýza dividend, které společnosti vyplácejí akcionářům, může být důležitá pro pochopení zdraví firmy a professional ocenění jejích akcií.
  • Dividendový výnos porovnává částku vyplacené dividendy s cenou akcií akcií společnosti.
  • Poměr výplaty dividendy místo toho porovnává částku dividendy se ziskem společnosti na akcii.

Co je výnos z dividend?

Výnos z dividend ukazuje, kolik společnost vyplatila na dividendách v průběhu roku. Výnos je uveden v procentech, nikoli jako skutečná částka v dolarech. Díky tomu je snazší zjistit, jakou návratnost za investovaný dolar obdrží akcionář prostřednictvím dividend.

Výtěžek se počítá takto:

Jak vypočítat dividendový výnos.
Investopedia

Například společnost, která vyplatila 10 $ ročních dividend na akcii z obchodování na burze za 100 $ na akcii, má dividendový výnos 10%. Můžete také vidět, že zvýšení ceny akcií snižuje procento dividendového výnosu a naopak professional pokles ceny.

Výnosy z dividend však mohou být samy o sobě zavádějící. Některé společnosti vyplácejí dividendy, i když pracují s krátkodobou ztrátou. Jiní mohou vyplácet dividendy příliš agresivně, protože neinvestují dostatek kapitálu do svého podnikání, aby udrželi ziskovost. Zde se může hodit poměr výplaty dividend.

Co je poměr výplaty dividendy?

Tento finanční poměr zdůrazňuje vztah mezi čistým příjmem a výplatami dividend akcionářům. Tento údaj se při hodnocení akcií ne vždy prominentně zobrazuje, ale v rozvaze emitující společnosti můžete vždy hledat údaje o příjmech a dividendách.

Jinými slovy, poměr výplat dividendy ukazuje, zda výplaty dividend provedené společností mají vzhledem k jejich příjmům smysl. Pokud je tento počet příliš vysoký, může to být známka toho, že příliš malé procento zisků společnosti je reinvestováno do budoucích operací. To zpochybňuje schopnost společnosti udržovat vysoké výplaty dividend.

Výplatní poměr se vypočítá takto:

Jak vypočítat poměr výplaty dividendy.
Investopedia

Kdykoli je to možné, porovnejte výplatní poměry dividend za určité časové období. Je známkou dobrého řízení a finančního zdraví, pokud jsou výplatní poměry dividend historicky stabilní nebo při rozumném výkyvu směřují nahoru.

V extrémních případech může poměr výplat dividendy přesáhnout 100%, což znamená, že bylo vyplaceno více dividend, než bylo v daném roce zisk. Výrazně vysoké poměry jsou neudržitelné. Společnosti, které mají stabilní výplatní poměr a relativně vysoké dividendové výnosy, jsou pro investory nejatraktivnější možností.

Kliněte pro ohodnocení článku!
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]
Žádné příspěvky

Komentář
Jméno
E-mail
Web

error: