Kalendář


Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším.

Hlavní události dne s vlivem na trhy

Co je výnos v hotovosti?

Co je výtěžek v hotovosti?

Výnos z hotovosti v hotovosti je základní výpočet používaný k odhadu výnosu z aktiva, které generuje příjem. Výnos v hotovosti také označuje celkovou částku distribucí vyplácených ročně důchodovým fondem jako procento z jeho aktuální ceny. Výtěžek v hotovosti je metoda měření, kterou lze použít k porovnání různých podílových fondů.

Tento termín se také označuje jako „návratnost hotovosti v hotovosti“.

Porozumění výnosu hotovosti v hotovosti

Výnos v hotovosti je užitečný jako počáteční odhad návratnosti investice a lze jej vypočítat takto:

Výnos v hotovosti = roční čistý peněžní tok / investovaný kapitál

Výnos z hotovosti na hotovost má řadu omezení. Metrika může nadhodnocovat výnos, pokud se část distribuce skládá spíše z „návratnosti kapitálu“ než „návratnosti kapitálu“, jak tomu často u důchodových fondů je. Jako opatření pro návratnost před zdaněním také nebere v úvahu daně.

Například pokud byt s cenou 200 000 USD generuje měsíční příjem z pronájmu 1 000 USD, roční výnos z hotovosti v hotovosti bude: 6% (1 000,00 $ * 12/200 000,00 = ,06).

V kontextu příjmových svěřenských fondů předpokládejme, že svěřenský fond se současnou tržní cenou 20 $ vyplácí 2 $ v ročních rozměrech, skládajících se z 1,50 $ v příjmech a 50 centů na oplátku za kapitál. Peněžní výnos v tomto případě je 10% protože však část distribuce tvoří návratnost kapitálu, skutečný výnos je 7,5%. Míra výnosu v hotovosti v tomto případě nadhodnocuje výnos.

Výnosy z hotovosti v hotovosti a výpočty hodnoty nemovitostí

Zatímco výnos z hotovosti v hotovosti lze použít za řady okolností metrika se na trhu nemovitostí často používá při oceňování komerčních nemovitostí – zejména těch, které zahrnují dlouhodobé půjčky dluhů. Výnos z hotovosti v hotovosti lze také použít při určování, zda je nemovitost podhodnocena. Pokud je při transakci s nemovitostmi zaznamenán dluh (jak je tomu obvykle), skutečná hotovostní návratnost investice se liší od standardní návratnosti investice (ROI).

Peněžní výnos nezahrnuje žádné zhodnocení nebo odpisy investice. Výpočty založené na standardní návratnosti investic budou zahrnovat celkovou návratnost investice na druhé straně výnos hotovosti jednoduše měří návratnost skutečně investované hotovosti.

Na rozdíl od měsíční distribuce kupónů není výnos hotovosti v hotovosti plně slibovaným výdajem. Při prognózování lze výnos v hotovosti použít pouze jako odhad k posouzení budoucího potenciálu.

Shrnutí

  • Výnos v hotovosti se používá k výpočtu výnosu z aktiva, které generuje příjem. Používá se ve velké míře při oceňování výpočtů komerčních nemovitostí.
  • Lze jej použít k určení, zda je vlastnost nadhodnocena nebo podhodnocena. Nejedná se však o plně slíbené výdaje.
  • Nelze se na něj spolehnout zcela přesně, protože metrika může nadhodnocovat výnos, pokud část distribuce spočívá v návratnosti kapitálu místo v návratnosti kapitálu.

Příklad výnosu v hotovosti

Předpokládejme, že realitní společnost koupí budovu za 500 000 $. Dalších 100 000 $ utratí za opravy budovy. Za účelem financování svého nákupu společnost provede složení zálohy ve výši 100 000 USD a vezme si půjčku ve výši 400 000 USD s ročními splátkami hypotéky ve výši 20 000 USD. Společnost vydělala v prvním roce 50 000 dolarů z příjmu z pronájmu.

Výpočet jeho výnosu z hotovosti začíná peněžním tokem. Peněžní tok pro společnost je 50 000 – 20 000 $ = 30 000 $. Celková částka investovaná do budovy je 220 000 $ = 100 000 $ (záloha) + 100 000 $ (opravy budovy) + 20 000 $ (splátka hypotéky). Výnos budovy v hotovosti je 13,6%.

Kliněte pro ohodnocení článku!
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]
Žádné příspěvky

Komentář
Jméno
E-mail
Web

error: