Kalendář


Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším.

Hlavní události dne s vlivem na trhy

Co je uhlovodík?

Co je uhlovodík?

Uhlovodík je organická chemická sloučenina složená výhradně z atomů vodíku a uhlíku. Uhlovodíky jsou přirozeně se vyskytující sloučeniny a tvoří základ ropy, zemního plynu, uhlí a dalších důležitých zdrojů energie.

Uhlovodíky jsou vysoce hořlavé a při spalování produkují oxid uhličitý, vodu a teplo. Uhlovodíky jsou proto vysoce účinné jako zdroj paliva.

Shrnutí

  • Uhlovodíky jsou chemické sloučeniny, které se používají jako základ drtivé většiny celosvětové výroby energie.
  • Pro těžbu uhlovodíků z hlubin Země byla vyvinuta řada složitých technologií a technik.
  • Vzhledem k vážným environmentálním nákladům na používání uhlovodíků jako primárního zdroje energie je pravděpodobné, že se v následujících letech a desetiletích zvýší přechod od uhlovodíků k alternativním zdrojům energie, jako je sluneční, jaderná, větrná a geotermální energie. exponenciálně.

Pochopení uhlovodíků

Uhlovodíky se přirozeně vyskytují na celém světě a pocházejí z rostlinných a živočišných fosilií, které byly formovány silami teploty a hmotnosti po tisíciletí. Většinou se nacházejí hluboko v podzemí, v porézních skalních útvarech (jako je pískovec, vápenec a břidlice). Porézní skalní útvary se často vyskytují ve velkých vodních útvarech, takže hluboko pod oceány je zachyceno obrovské množství uhlovodíků. Společnosti zabývající se průzkumem ropy a zemního plynu používají pokročilé inženýrské techniky k identifikaci těchto potenciálních rezervoárů a vytáhnou své zdroje na povrch professional lidské použití. Mezi příklady těchto technologií patří ropné plošiny na moři, směrové vrtání a techniky vylepšené těžby ropy (EOR).

Uhlovodíky jsou professional moderní ekonomiku velmi důležité. Celosvětově jsou uhlovodíky zodpovědné za zhruba 85% spotřeby energie. Tento údaj může ve skutečnosti výrazně podcenit roli uhlovodíků v ekonomice, protože se používají kromě různých zdrojů energie i v široké škále aplikací. Například rafinovaná ropa byla použita k výrobě nesčetných derivátových materiálů, které hrají zásadní roli v globální ekonomice, jako jsou plasty, rozpouštědla a maziva.

K těžbě uhlovodíků se používají různé techniky v závislosti na typu a umístění rezervy. Například hydraulické štěpení – lépe známé jako „frakování“ – se používá k těžbě zemního plynu z břidlicových hornin pomocí tlakové frakční kapaliny k vytvoření trhlin, kterými může plyn unikat na povrch. Těžba se používá professional přístup k ropným pískům, což jsou nekonvenční ložiska ropy, která jsou silně smíchána s pískem a pískovcem.

Zvláštní úvahy

Bohužel se nyní rozumí, že používání uhlovodíků jako primárního zdroje energie představuje vážné environmentální náklady. Skleníkové plyny uvolňované při spalování uhlovodíků přispívají ke změně klimatu. Proces těžby ropy a plynu může poškodit povrchové prostředí a okolní podzemní vody místa těžby.

Mnoho ekonomů tvrdí, že výroba energie z uhlovodíků zahrnuje podstatné negativní externality, které nejsou dostatečně zastoupeny v tržní ceně ropy a plynu. Ve skutečnosti, vzhledem k rostoucím nákladům na jevy související se změnou klimatu, mnozí tvrdí, že tyto externality významně převažují nad jakoukoli úsporou nákladů spojených s uhlovodíky.

V zájmu řešení těchto obav roste trend směrem k využívání obnovitelných zdrojů energie, jako je sluneční, jaderná, větrná a geotermální energie. Spolu s inovacemi v technologii baterií a infrastruktuře „inteligentních sítí“ mohou tyto nové energetické alternativy hrát v nadcházejících letech a desetiletích významně větší roli v celosvětové výrobě energie.

Kliněte pro ohodnocení článku!
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]
Žádné příspěvky

Komentář
Jméno
E-mail
Web

error: