Kalendář


Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším.

Hlavní události dne s vlivem na trhy

Co jsou to rizika?

Co jsou to rizika?

Míra rizika jsou statistická opatření, která jsou historickými prediktory investičního rizika a volatility a jsou také hlavními složkami moderní teorie portfolia (MPT). MPT je standardní finanční a akademická metodika pro hodnocení výkonnosti akcií nebo akciových fondů ve srovnání s jejich srovnávacím indexem.

Existuje pět hlavních měřítek rizika a každé opatření poskytuje jedinečný způsob hodnocení rizika přítomného v uvažovaných investicích. Těchto pět měřítek zahrnuje alfa, beta, R-kvadrát, směrodatnou odchylku a Sharpeův poměr. K vyhodnocení rizik lze použít jednotlivě nebo společně opatření týkající se rizik. Při porovnávání dvou potenciálních investic je rozumné porovnávat jako professional určit, která investice nese největší riziko.

Shrnutí

  • Míra rizika jsou statistická opatření, která jsou historickými prediktory investičního rizika a volatility.
  • Míra rizika jsou také hlavními složkami moderní teorie portfolia (MPT), standardní finanční metodiky professional hodnocení výkonnosti investic.
  • Pět hlavních měřítek rizika zahrnuje alfa, beta, R-kvadrát, směrodatnou odchylku a Sharpeův poměr.

Porozumění rizikovým opatřením

Alfa

Alfa měří riziko ve vztahu k trhu nebo vybranému referenčnímu indexu. Například pokud byl index S&P 500 považován za referenční hodnotu professional konkrétní fond, aktivita fondu by byla porovnána s aktivitou vybraného indexu. Pokud fond překoná srovnávací hodnotu, má pozitivní alfa. Pokud fond poklesne pod výkonnost benchmarku, má se za to, že má negativní alfa.

Beta

Beta měří volatilitu nebo systémové riziko fondu ve srovnání s trhem nebo vybraným srovnávacím indexem. Beta jedna znamená, že se očekává, že se fond bude pohybovat společně s referenční hodnotou. Bety pod jednou jsou považovány za méně volatilní než srovnávací test, zatímco ty nad jednou jsou považovány za volatilnější než srovnávací examination.

R-na druhou

R-Squared měří procento pohybu investice, které lze připsat pohybům v jejím referenčním indexu. Hodnota R-kvadrát představuje korelaci mezi zkoumanou investicí a přidruženou referenční hodnotou. Například hodnota R na druhou 95 by byla považována za vysokou korelaci, zatímco hodnota R na druhou 50 by mohla být považována za nízkou.

US Treasury Invoice funguje jako měřítko pro cenné papíry s pevným výnosem, zatímco index S&P 500 funguje jako měřítko professional akcie.

Standardní odchylka

Směrodatná odchylka je metoda měření rozptylu dat s ohledem na střední hodnotu datové sady a poskytuje měření týkající se volatility investice.

Jelikož se týká investic, směrodatná odchylka měří, kolik návratnosti investic se odchyluje od očekávaných normálních nebo průměrných výnosů.

Sharpe Ratio

Sharpeho poměr měří výkon upravený o související rizika. Děje se tak odstraněním míry návratnosti bezrizikové investice, například amerického dluhopisu, ze zkušené míry návratnosti.

Toto se poté vydělí standardní odchylkou přidružené investice a slouží jako indikátor toho, zda je návratnost investice způsobena rozumným investováním nebo předpokladem nadměrného rizika.

Kliněte pro ohodnocení článku!
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]
Žádné příspěvky

Komentář
Jméno
E-mail
Web