Kalendář


Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším.

Hlavní události dne s vlivem na trhy

Co je nemovitost v osobním vlastnictví?

Co je nemovitost ve vlastnictví (REO)?

Realitní majetek (REO) je majetek ve vlastnictví věřitele, například banky, který nebyl úspěšně prodán v exekuční aukci. Věřitel – často banka nebo kvazivládní subjekt, jako je Fannie Mae nebo Freddie Mac – převezme vlastnictví zabavené nemovitosti, pokud neprodá částku požadovanou ke krytí půjčky...

Shrnutí

  • Real estate owned (REO) je termín pro nemovitost ve vlastnictví věřitele, protože se nepodařilo prodat v exekuční aukci poté, co dlužník nesplnil svou hypotéku.
  • Banky se pokoušejí prodat své REO pomocí realitního agenta nebo on the net výpisem nemovitostí.
  • Banky a další věřitelé často prodávají REO se slevou. Obvykle se však prodávají „tak, jak jsou“, a často jsou v havarijním stavu.

Porozumění nemovitostem vlastněných nemovitostí (REO)

Pokud dlužník nesplácí hypotéku, zahrnuje období před uzavřením smlouvy buď krátký prodej nemovitosti, nebo veřejnou dražbu. Pokud ani jeden neprojde, proces uzavření trhu může skončit tím, že věřitel – například banka – převezme vlastnictví nemovitosti..Banky se mohou pokusit prodat nemovitosti REO ve svých portfoliích bez pomoci realitních agentů. V tomto případě banky často uvádějí na svých webových stránkách seznam svých nemovitostí REO. Úvěr banky může také informovat zákazníky, kteří hledají domy, o vlastnostech REO v jejím portfoliu.

REO specialisté

Specialista REO banky spravuje své nemovitosti REO marketingem nemovitostí, kontrolou všech nabídek, přípravou pravidelných zpráv o stavu nemovitostí v portfoliu banky a sledováním skutků. Specialista REO také úzce spolupracuje s interním nebo smluvním správcem nemovitostí banky, aby zajistil zabezpečení a zazimování nemovitostí nebo připravil nemovitost na uvolnění místa. Specialista REO zajišťuje tyto pracovní funkce, aby pomohl bance rychle a efektivně likvidovat její vlastnosti.

Vlastnosti a realitní kanceláře REO

Aby byli vlastnosti REO co nejširší, specialisté REO často uzavírají smlouvy s místními realitními agenty a seznamují tyto vlastnosti ve službě vícenásobného výpisu (MLS). Výpis nemovitostí typu REO v MLS zajistí, že se seznamům zobrazí zájemci o nemovitost využívající webové stránky jako Zillow, Real estate agent.com, Redfin a Trulia – stejně jako místní webové stránky o nemovitostech. Agent professional zápis nemovitosti REO přináší veškeré nabídky, které obdrží, specialistovi REO. Realitní agenti vyjednají provizi, kterou obdrží za prodej nemovitostí REO, se specialistou REO.

Aby se zajistilo hladké uzavření, měli by kupující také prohledat veřejné záznamy, aby zajistili, že byla zaplacena všechna zádržná práva spojená s nemovitostí.

Výhody a nevýhody nemovitosti REO

Nemovitosti REO mohou být atraktivní pro investory do nemovitostí a kupce domů, protože banky je mohou v některých případech prodat se slevou oproti jejich tržní hodnotě, protože prodej těchto nemovitostí není obvykle jejich primární obchodní linií. Banky však obvykle prodávají nemovitosti REO „tak, jak jsou“, což znamená, že banka neprovede před prodejem žádné opravy. Tyto nemovitosti jsou často v havarijním stavu, takže je zásadní provést důkladnou kontrolu a být připraveni provést (a zaplatit) nezbytnou renovaci.

Kliněte pro ohodnocení článku!
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]
Žádné příspěvky

Komentář
Jméno
E-mail
Web

error: