Kalendář


Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším.

Hlavní události dne s vlivem na trhy

Výpočet prémie za akciové riziko

AkciePrůvodce.cz > Obchodování  > Základy obchodování  > Risk management při obchodování  > Výpočet prémie za akciové riziko

Výpočet prémie za akciové riziko

Akciová riziková prémie je dlouhodobá predikce toho, jak akciový trh překoná bezrizikové dluhové nástroje.

Připomeňme si tři kroky výpočtu rizikové prémie:

  1. Odhadněte očekávanou návratnost akcií
  2. Odhadněte očekávaný výnos z bezrizikových dluhopisů
  3. Odečtěte rozdíl, abyste získali prémii za akciové riziko.

V tomto článku se podrobněji podíváme na předpoklady a platnost rizikové prémie tím, že se podíváme na proces výpočtu v akci se skutečnými údaji.

Shrnutí

  • Akciová riziková prémie předpovídá, o kolik bude akcie dlouhodobě převyšovat bezrizikové investice.
  • Výpočet rizikové prémie lze provést tak, že se vezmou odhadované očekávané výnosy z akcií a odečtou se od odhadovaného očekávaného výnosu z bezrizikových dluhopisů.
  • Odhad budoucích výnosů akcií je obtížný, ale lze ho provést na základě výnosů nebo dividend.
  • Výpočet rizikové prémie vyžaduje určité předpoklady, které se pohybují od bezpečných po pochybné.

Krok první: Odhadněte očekávanou celkovou návratnost akcií

Odhad budoucích výnosů akcií je nejtěžší (ne-li nemožný) krok. Zde jsou dvě metody předpovědi dlouhodobých výnosů akcií:

Zapojení do modelu výdělků

Model založený na příjmech říká, že očekávaný výnos se rovná výnosovému výnosu. Zvažte 15letou historii indexu S&P 500, od 31. prosince 1988 do 31. prosince 2003:

V grafu výše jsme rozdělili index S&P 500 (fialová čára) na dvě části: zisk na akcii (zelená čára) a násobek P / E (modrá plná čára). V každém okamžiku můžete vynásobit EPS násobkem P / E, abyste získali hodnotu indexu. Například poslední prosincový den roku 2003 dosáhl index S&P 1112 (zaokrouhleno z 1111,92). V té době byl EPS sloučených společností 45,20 USD a násobek P / E tedy 24,6 (45,20 x 24,6 = 1112).

Jelikož index zakončil rok s P / E téměř 25, výnosový výnos byl 4% (1 ÷ 25 = 0,04). Podle přístupu založeného na výnosech byl tedy očekávaný reálný výnos – před inflací – 4%. Základní intuitivní myšlenkou je průměrná reverze – teorie, že násobky P / E se nemohou dostat příliš vysoko nebo příliš nízko, než se vrátí zpět k nějakému přirozenému prostředku. Z toho vyplývá, že vysoký P / E znamená nižší budoucí výnosy a nízký P / E znamená vyšší budoucí výnosy.

Akciové riziko a prémie za tržní riziko se často používají zaměnitelně, přestože první odkazuje na akcie, druhý na všechny finanční nástroje.

Graficky také vidíme, proč někteří akademici varovali, že kapitálové výnosy příštího desetiletí nemohou držet krok s dvoucifernými výnosy z 90. let. Uvažujme o desetiletém období od roku 1988 do roku 1998, kdy na konci desetiletí byla akutní bublina vynechána. EPS rostl anualizovaným tempem 6,4%, ale index S&P rostl neuvěřitelných 16%. Rozdíl vzešel z takzvané vícenásobné expanze – zvýšení násobku P / E z přibližně 12 na 28. Akademičtí skeptici používají jednoduchou logiku. Pokud začnete na konci roku 2003 ze základního násobku P / E asi 25, můžete dosáhnout pouze agresivních dlouhodobých výnosů, které předstihují růst výnosů s dalším rozšiřováním P / E násobku.

Zapojení do dividendového modelu

Dividendový model říká, že očekávaný výnos se rovná dividendovému výnosu plus růstu dividend. To vše je vyjádřeno v procentech. Zde je dividendový výnos z indexu S&P 500 od roku 1988 do roku 2003:

Index skončil rokem 2003 s dividendovým výnosem 1,56%. Musíme pouze přidat dlouhodobou prognózu růstu dividend na akcii na trzích. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je předpokládat, že růst dividend bude sledovat hospodářský růst. A máme na výběr z několika ekonomických opatření, včetně hrubého národního produktu (HNP), HDP na obyvatele a hrubého národního produktu na obyvatele.

Vezměme si například reálný HDP na 3 až 4%. Abychom toto opatření mohli použít k odhadu budoucích výnosů z vlastního kapitálu, musíme uznat realistický vztah mezi ním a růstem dividend. Je velkým skokem předpokládat, že 4% růst reálného HDP se promítne do 4% růstu dividend na akcii. Růst dividend zřídka, pokud vůbec, držel krok s růstem HDP, a existují dva dobré důvody, proč.

Zaprvé, soukromí podnikatelé vytvářejí neúměrný podíl na ekonomickém růstu – veřejné trhy se často neúčastní nejrychlejšího růstu ekonomiky. Zadruhé, přístup založený na dividendovém výnosu se týká růstu na akcii a dochází k úniku, protože společnosti oslabují svou akciovou základnu vydáváním opcí na akcie. I když je pravda, že zpětný odkup akcií má vyrovnávací účinek, zřídka kompenzuje ředění opcí na akcie. Veřejně obchodované společnosti jsou proto pozoruhodně konzistentními čistými ředidly.

Historie nám říká, že růst reálného HDP o 4% se v nejlepším případě promítne do zhruba 2% růstu reálných dividend na akcii, nebo 3%, pokud jsme opravdu optimističtí. Pokud k dividendovému výnosu přidáme naši prognózu růstu, dostaneme přibližně 3,5% až 4,5% (1,56% + 2 až 3% = 3,5% až 4,5%). Náhodou odpovídáme 4% předpovězeným výnosovým modelem a obě čísla jsou před inflací vyjádřena v reálných hodnotách.

Krok dva: Odhadněte očekávanou míru „bez rizika“

Nejbližší věc k bezpečné dlouhodobé investici je Treasury Inflation-Protected Security (TIPS). Protože výplaty kupónů a jistiny jsou pololetně upravovány o inflaci, je výnos TIPS již skutečným výnosem. TIPY nejsou skutečně bezrizikové – pokud se úrokové sazby pohybují nahoru nebo dolů, jejich cena se pohybuje dolů, respektive nahoru. Pokud však držíte dluhopis TIPS do splatnosti, můžete zajistit skutečnou návratnost.

Ve výše uvedeném grafu porovnáváme nominální 10letý výnos Treasury (modrá čára) s ekvivalentním reálným výnosem (fialová). Skutečný výnos jednoduše odečte inflaci. Krátká zelená čára je však důležitá. Jedná se o 10letý výnos TIPS v průběhu roku 2002. Očekáváme, že výnos upravený o inflaci na pravidelné 10leté státní pokladně (fialová) bude úzce sledovat 10letý TIPS (zelený). Na konci roku 2003 byli dost blízko. Desetiletý výnos TIPS byl jen plachý na 2% a skutečný výnos na státní pokladně byl přibližně 2,3%. 2% reálný výnos se proto stává naším nejlepším odhadem budoucích skutečných výnosů z bezpečné investice do dluhopisů.

Vládní aktivum, jako je dluhopis, je považováno za bezrizikové aktivum, protože je nepravděpodobné, že by vláda nesplácela úroky.

Krok třetí: Odečtěte odhadovanou návratnost dluhopisu od odhadované návratnosti akcií

Když odečteme naši prognózu výnosů dluhopisů od výnosů akcií, dostaneme odhadovanou prémii za akciové riziko od + 1,5% do + 2,5%:

Všechny druhy předpokladů

Model se pokouší o předpověď, a proto vyžaduje předpoklady – což je dost na to, aby někteří odborníci model zcela odmítli. Některé předpoklady jsou však bezpečnější než jiné. Pokud model a jeho výsledek odmítnete, je důležité přesně pochopit, kde a proč s ním nesouhlasíte. Existují tři druhy předpokladů, od bezpečných po pochybné.

Model nejprve předpokládá, že celý akciový trh dlouhodobě překoná bezrizikové cenné papíry. Dalo by se však říci, že jde o bezpečný předpoklad, protože umožňuje různé výnosy různých odvětví a krátkodobé rozmary trhu. Vezměme si kalendářní rok 2003, během něhož S&P 500 vyskočil o 26%, zatímco došlo k mírnému poklesu P / E násobku.

Žádný prémiový model akciového rizika by takový skok nepředpověděl, ale tento skok model nezruší. Bylo to z velké části způsobeno jevy, které nelze dlouhodobě udržet: 17% nárůst kombinovaného dopředného EPS (tj. Odhady EPS pro čtyři budoucí čtvrtletí) a téměř neuvěřitelný 60% plusový nárůst koncového EPS (podle S&P, z 27,60 $ na 45,20 $).

Zadruhé, model vyžaduje, aby byl reálný růst dividend na akcii – tedy EPS – z dlouhodobého hlediska omezen na velmi nízkou jednocifernou míru růstu. Tento předpoklad se jeví jako bezpečný, ale je o něm rozumně diskutováno. Na jedné straně jakákoli seriózní studie historických výnosů (jako jsou studie Roberta Arnotta, Petera Bernsteina nebo Jeremyho Siegela) dokazuje smutnou skutečnost, že takový růst se po delší dobu zřídka dostane nad 2%.

Optimisté na druhé straně připouštějí možnost, že by technologie mohla uvolnit diskontinuální skok v produktivitě, který by mohl vést k vyšším tempům růstu. Koneckonců, možná je nová ekonomika za rohem. Ale i kdyby k tomu došlo, výhody jistě narostou do vybraných sektorů trhu, nikoli do všech akcií. Je také pravděpodobné, že veřejně obchodované společnosti by mohly zvrátit své historické chování, provést více zpětných odkupů akcií, poskytnout méně opcí na akcie a zvrátit narušující účinky ředění.

A konečně, pochybný předpoklad modelu je, že současné úrovně ocenění jsou přibližně správné. Předpokládali jsme, že na konci roku 2003 bude P / E násobek 25 a výnos z dividendy 65 (dividendový výnos 1–1,5%) držet do budoucna. Je zřejmé, že jde jen o odhad! Pokud bychom mohli předpovědět změny ocenění, plná podoba prémiového modelu akciového rizika by zněla takto:

Závěr

Akciová riziková prémie se počítá jako rozdíl mezi odhadovanou skutečnou návratností akcií a odhadovanou skutečnou návratností bezpečných dluhopisů – to znamená odečtením bezrizikové návratnosti od očekávané návratnosti aktiv (model vytváří klíčový předpoklad, že současné ocenění násobky jsou zhruba správné). Jako bezriziková sazba se nejčastěji používá sazba americké státní pokladniční poukázky. Bezriziková sazba je pouze hypotetická, protože u všech investic existuje určité riziko ztráty. Sazba směnek T je však dobrým měřítkem, protože se jedná o velmi likvidní aktiva, která jsou snadno srozumitelná a vláda USA nikdy neplnila své dluhové závazky.

Když je dividendový výnos z akcií dostatečně blízko výnosu TIPS, odečtení pohodlně sníží prémii na jediné číslo – dlouhodobou míru růstu dividend vyplácených na akcii.

Akciová riziková prémie může investorům poskytnout určité vodítko při hodnocení akcií, ale pokouší se předpovědět budoucí návratnost akcií na základě jejich minulé výkonnosti. Předpoklady o návratnosti akcií mohou být problematické, protože předpovídání budoucích výnosů může být obtížné. Akciová riziková prémie předpokládá, že trh bude vždy poskytovat vyšší výnosy než bezriziková sazba, což nemusí být platný předpoklad. Poplatek za akciové riziko může investorům poskytnout vodítko, ale jedná se o nástroj s významnými omezeními.

Kliněte pro ohodnocení článku!
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]
Žádné příspěvky

Komentář
Jméno
E-mail
Web

error: