Kalendář

Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším.

Hlavní události dne s vlivem na trhy

Výnos do splatnosti vs. návratnost období zadržení

AkciePrůvodce.cz > Obchodování  > Fixní výnosy  > Výnos do splatnosti vs. návratnost období zadržení

Výnos do splatnosti vs. návratnost období zadržení

S dluhopisy je spojeno mnoho výnosů. Například existují výnosy, které lze volat, výnosy k nejhoršímu, aktuální výnosy, průběžné výnosy, nominální výnosy (kupónová sazba) a výnosy do splatnosti (YTM). Většina investorů se zajímá o výnos do splatnosti, protože pokud investor koupí dluhopis a drží ho až do splatnosti, jeho výnos se bude rovnat výnosu do splatnosti (YTM). Na druhou stranu, pokud investor nedrží dluhopis až do splatnosti (běžná praxe u dlouhodobých dluhopisů), bude se celkový výnos rovnat výnosu po celou dobu držby nebo výnosu z doby držby (HPR). Kvůli nejistotě ohledně fluktuací úrokových sazeb a doby trvání držby může být návratnost držby obtížnější než YTM.

Výnos do splatnosti

Výnos do splatnosti (YTM), známý také jako výnos v knize nebo splacení, odráží výnos, který investor obdrží za držení dluhopisu, dokud nedojde k jeho splatnosti. Nezohledňuje daně placené investorem ani vzniklé náklady na obchodování. YTM, často uváděná jako roční procentní sazba (APR), předpokládá, že všechny platby kupónů a jistiny jsou prováděny včas. Sazba YTM se může lišit od kupónové sazby. Pokud je vzorec pro výpočet YTM proveden správně, měl by zohledňovat současnou hodnotu zbývajících kupónových plateb dluhopisu. Vzorec YTM lze chápat jako:

.

YTM=FPROTIPPROTI1kde:FPROTI=Nominální hodnotaPPROTI=Současná hodnota begin aligned & text YTM = sqrt frac FV PV – 1 \ & textbf where: \ & FV = text Face Value \ & PV = text Současná hodnota \ end zarovnáno

.YTM=PPROTIFPROTI..1kde:FPROTI=Nominální hodnotaPPROTI=Současná hodnota..

YTM se liší od standardních výpočtů výnosů, protože se upravuje podle časové hodnoty peněz. Protože převrácení časové hodnoty peněžních hodnot vyžaduje mnoho pokusů a omylů, YTM je nejlepší ponechat pro programy určené pro tento účel.

Návratnost období

Dluhopisoví investoři nejsou povinni vzít dluhopis emitenta a držet ho do splatnosti. Výnos z dluhopisu nebo aktiva za období, ve kterém byl držen, se nazývá výnos z držby (HPR). Existuje aktivní sekundární trh s dluhopisy. To znamená, že si někdo může koupit 30letý dluhopis, který byl vydán před 12 lety, držet jej po dobu pěti let a poté jej znovu prodat. Za takových okolností je držiteli dluhopisu jedno, jaký bude výnos 12letého dluhopisu, dokud nebude splatný o 18 let později. Pokud investor drží dluhopis po dobu pěti let, zajímá ho jen to, jaký výnos získá mezi 12. a 17. rokem.

Držitel dluhopisu by se měl pokusit vypočítat návratnost pětiletého zadržovacího období dluhopisu. To lze aproximovat mírnou úpravou vzorce YTM. Držitel dluhopisu může nahradit prodejní cenu nominální hodnotou a změnit termín tak, aby se rovnal délce doby držení. Vzorec pro výplatní lhůtu je následující:

.

Návratnost období=+EPPROTIPROTIPROTIkde:=PříjemEPPROTI=Hodnota konce obdobíPROTI=Počáteční hodnota begin aligned & text Holding Period Return = frac I + EPV – IV IV \ & textbf where: \ & I = text Income \ & EPV = text Hodnota konce období \ & IV = text Počáteční hodnota \ end zarovnáno

.Návratnost období=PROTI+EPPROTIPROTI.kde:=PříjemEPPROTI=Hodnota konce obdobíPROTI=Počáteční hodnota..

Pokud je dluhopis stále ve vlastnictví, použijte aktuální tržní cenu místo prodejní ceny, abyste určili návratnost výnosu v současné době držení.

Někdy investoři používají výnos z výnosu z držby k vyhodnocení výnosů různých dluhopisů. Výsledky určují, které dluhopisy jsou výhodnější investicí.

0/5 (0 Reviews)
Žádné příspěvky

Komentář
Jméno
E-mail
Web

error: