Kalendář

Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším.

Fundamentální analýza

AkciePrůvodce.cz > Investování  > Fundamentální analýza

Jaké jsou složky rizikové prémie?

Riziková prémie je nadměrný výnos nad bezrizikovou sazbou, kterou investoři vyžadují jako kompenzaci za vyšší nejistotu spojenou s rizikovými aktivy. Pět hlavních rizik, která...

Více

Porovnání násobků EV / EBITDA a P / E

Poměr cena / zisk (P / E) je jednou z nejpopulárnějších a nejpoužívanějších finančních metrik, ale má řadu inherentních nedostatků, které kompenzuje poměr podnikové hodnoty...

Více

Definice odhadu konsensu

Co je odhad konsensu? Konsenzuální odhad je údaj založený na kombinovaných odhadech analytiků pokrývajících veřejnou společnost. Obecně platí, že...

Více

Biotech vs. Pharmaceuticals: Jaký je rozdíl?

Biotechnologické i farmaceutické společnosti vyrábějí léčivé přípravky, ale léky vyráběné biotechnologickými společnostmi pocházejí ze živých organismů, zatímco léky vyráběné farmaceutickými společnostmi mají obecně chemický základ. Vytvoření...

Více

Definice tržní hodnoty

Co je tržní hodnota? Tržní hodnota (také známá jako OMV nebo „ocenění na otevřeném trhu“) je cena, kterou by aktivum...

Více

Porterova definice 5 sil

Co je Porterových pět sil? Porter's Five Forces je product, který identifikuje a analyzuje pět konkurenčních sil, které formují každé...

Více

Definice čistého jmění

Co je čistá hodnota? Čisté jmění je hodnota aktiv, která osoba nebo společnost vlastní, minus závazky, které dluží. Jedná...

Více

Definice metrik

Co jsou metriky? Metriky jsou měřítka kvantitativního hodnocení běžně používaná professional hodnocení, porovnávání a sledování výkonu nebo produkce. Obecně...

Více

Definice ekonomického příkopu

Co je ekonomický příkop? Konceptualizovaný a pojmenovaný Warrenem Buffettem je ekonomický příkop zřetelnou výhodou, kterou má společnost nad svými konkurenty,...

Více

Definice krávy v hotovosti

Co je to kráva v hotovosti? Chovná kráva je jednou ze čtyř kategorií (kvadrantů) v podílu růstu, BCG matici, která...

Více

Definice 10-K

Co je 10-K? 10-K je komplexní zpráva každoročně podaná veřejně obchodovanou společností o jejím finančním výkonu a je vyžadována americkou...

Více

Definice hodnoty terminálu (TV)

Co je hodnota terminálu (Television set)? Terminálová hodnota (Tv set) je hodnota podniku nebo projektu nad předpokládané období, kdy lze...

Více

Definice základů

Co jsou základy? Základy zahrnují základní kvalitativní a kvantitativní informace, které přispívají k finančnímu nebo ekonomickému blahobytu společnosti, cennému papíru...

Více

Winsorizovaná střední definice

Co je Winsorized? Winsorized mean je metoda průměrování, která zpočátku nahrazuje nejmenší a největší hodnoty pozorováními, která jsou jim nejblíže....

Více

Platykurtosis

Co je Platykurtosis Platykurtosis je statistické měřítko, které odkazuje na konec dat rozdělení pravděpodobnosti. Normální rozložení ve tvaru zvonu...

Více

Základní analýza pro obchodníky

Použití přístupu fundamentální analýzy v obchodování je již dlouho předmětem hádek mezi jeho následovníky a těmi, kteří zpochybňují účinnost metody při určování vnitřní hodnoty akcie....

Více

Analýza variací (ANOVA)

Co je analýza odchylek (ANOVA)? Analýza odchylek (ANOVA) se ve financích používá několika různými způsoby, například k předpovědi pohybu cen...

Více

Biotechnologický sektorový základ

Biotechnologie je jedním z nejpodivnějších, nejděsivějších, nejsexi a nejzajímavějších koutů akciového trhu. V kolika dalších průmyslových odvětvích se společnosti snaží doslova zachránit životy? ...

Více

EBIT / EV více

Co je vícenásobný EBIT / EV? Násobek EBIT / EV je finanční poměr používaný k měření „výnosu společnosti“. EBIT...

Více

Klíčové slabosti společnosti Apple

Apple Inc. (AAPL) je jednou z největších technologických společností na světě, měřeno tržním stropem, a nadále dominuje v kategoriích, které vynalezl nebo popularizoval, jako je...

Více

Definice modelu Zeta

Co je model Zeta? Model Zeta je matematický model, který odhaduje šance bankrotu veřejné společnosti během dvouletého období. Číslo...

Více

Co je ekonomický příkop?

Co je ekonomický příkop? Termín ekonomický příkop, popularizovaný Warrenem Buffettem, označuje schopnost podniku udržovat konkurenční výhody nad svými konkurenty, aby...

Více

Definice formuláře SEC S-1

Co je SEC Type S-1? Formulář SEC S-1 je počáteční registrační formulář professional nové cenné papíry vyžadované SEC pro veřejné...

Více

Jak analyzovat finanční výkazy společnosti?

Od investorů se očekává, že využijí množství informací poskytnutých ve finančních výkazech společnosti a pomohou jim vyhodnotit společnost jako potenciální investici. Z hlediska celkové ziskovosti...

Více

Definice makroprostředí

Co je to makro prostředí? Makroprostředí je podmínka, která existuje v ekonomice jako celku, spíše než v konkrétním sektoru nebo...

Více

Vzorec pro výpočet EBITDA (s příklady)

K měření ziskovosti je k dispozici řada metrik. EBITDA (zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací) je jedním z indikátorů finanční výkonnosti společnosti a používá...

Více