akcie investice jak žačít brokeři recenze komodity p2P půjčky zlato

Kalendář

Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším.

Investiční analýza

AkciePrůvodce.cz > Investiční analýza

Definice metrik

Co jsou metriky? Metriky jsou měřítka kvantitativního hodnocení běžně používaná professional hodnocení, porovnávání a sledování výkonu nebo produkce. Obecně se skupina metrik obvykle použije...

Více

Definice ekonomického příkopu

Co je ekonomický příkop? Konceptualizovaný a pojmenovaný Warrenem Buffettem je ekonomický příkop zřetelnou výhodou, kterou má společnost nad svými konkurenty, což jí umožňuje chránit svůj...

Více

Definice krávy v hotovosti

Co je to kráva v hotovosti? Chovná kráva je jednou ze čtyř kategorií (kvadrantů) v podílu růstu, BCG matici, která představuje produkt, produktovou řadu nebo...

Více

Pochopení rozdílu mezi příjmy vs. ziskem

Výnosy vs. zisk: Přehled Výnos je celková výše příjmů generovaných prodejem zboží nebo služeb souvisejících s primárními operacemi společnosti. Zisk, obvykle nazývaný čistý zisk,...

Více

Definice 10-K

Co je 10-K? 10-K je komplexní zpráva každoročně podaná veřejně obchodovanou společností o jejím finančním výkonu a je vyžadována americkou komisí pro cenné papíry (SEC)....

Více

Definice hodnoty terminálu (TV)

Co je hodnota terminálu (Television set)? Terminálová hodnota (Tv set) je hodnota podniku nebo projektu nad předpokládané období, kdy lze odhadovat budoucí peněžní toky. ...

Více

Definice základů

Co jsou základy? Základy zahrnují základní kvalitativní a kvantitativní informace, které přispívají k finančnímu nebo ekonomickému blahobytu společnosti, cennému papíru nebo měně, a jejich následné...

Více

Definice zbytkového součtu čtverců (RSS)

Co je to zbytkový součet čtverců (RSS)? Reziduální součet čtverců (RSS) je statistická technika používaná k měření množství rozptylu v datové sadě, která není vysvětlena...

Více

Winsorizovaná střední definice

Co je Winsorized? Winsorized mean je metoda průměrování, která zpočátku nahrazuje nejmenší a největší hodnoty pozorováními, která jsou jim nejblíže. Důvodem je omezení účinku...

Více
>