Průvodce » Investování » Investiční strategie » Co je investiční strategie průměrování nákladů (Dollar-Cost Averaging)

Co je investiční strategie průměrování nákladů (Dollar-Cost Averaging)

Dollar Cost Average průměrování nákladů investiční technika akcie investice

Pro pochopení investiční strategie je potřeba na začátek uvést, že mnoho studií se zaměřuje na chování investorů a četné teorie se pokoušejí vysvětlit lítost nebo přehnanou reakci, které kupující a prodávající často zažívají, pokud jde o peníze. Skutečností je, že psychika investora může přemoci racionální myšlení během stresu, ať už je stres výsledkem euforie nebo paniky. Zásadní je zaujmout racionální a realistický přístup k investování – během toho, co se jeví jako krátký časový rámec pro vydělávání na euforii nebo obávaný vývoj na trhu.

Neprofesionální investor obvykle investuje těžce vydělané peníze za účelem získání výnosu. Přesto vidí, že jejich investice ztrácí hodnotu v důsledku vývoje trhu v čase. Ztráty mohou způsobit stres a pochybnosti. To znamená, že mnoho investorů má relativně nízkou toleranci rizika, pokud jde o investování, protože ztráta peněz je bolestivá.

Riziko však lze chápat jako vodítko pro investování a chování investorů. Investoři, kteří vstupují do investic s pochopením rizik na základní úrovni, mohou zmírnit velké emoce spojené s investováním. Jinými slovy, výzvy způsobené emocionálním investováním se mohou objevit, když investoři vidí neidentifikovaná nebo vyšší rizika, než původně očekávali.

Investiční strategie průměrování nákladů v praxi

dollar cost averaging investovani strategie priklad investovani prumerovani nakladu kupovani akcií

Průměrování dolarových nákladů je oblíbenou investiční strategií pro budování investičních pozic v průběhu času. Když průměrujete cenu, investujete v pravidelných časových intervalech na trh stejné částky dolaru. Cílem je získat co nejlepší řešení požadované investice kontrolou kolísání trhu. Spíše než pokusit se časovat trh, kupujete v řadě různých cenových úrovních.

Stejně jako u většiny investičních strategií a technik však existují i plusy a mínusy i pro tuto investiční strategii. Zde je přehled toho, jak funguje průměrování nákladů, proč to může být chytrý způsob, jak otevřít pozici v akciích, dluhopisech nebo fondech, a argumenty pro a proti použití průměrování nákladů. Rovněž se podíváme na to, zda investoří vykazují větší zisky pomocí průměrování nákladů než investování jednorázové částky najednou, a prozkoumáme všechny různé způsoby nákupu akcií.

Co je investiční strategie průměrování nákladů (Dollar-Cost Averaging)?

Jednoduše řečeno, Dollar-Cost Averaging neboli průměrování nákladů  se týká praxe budování investičních pozic investováním fixních částek dolaru ve stejných časových intervalech, na rozdíl od prostého investování jednorázové částky najednou.

Například, pokud chci investovat 10 000 Kč do akcií Apple, místo toho abych investoval všechny peníze současně, investuji 2 000 Kč v první obchodní den v měsíci na následujících pět měsíců a pomalu buduji svou pozici. Alternativně lze použít průměrování nákladů k rychlému vybudování pozice na nestabilním neboli volatilním trhu. Například, místo toho, abych investoval 10 000 Kč do akcií najednou, mohl bych se rozhodnout investovat 2 500 Kč každý pátek na další čtyři týdny.

Tuto strategii lze také použít k akumulaci akciových pozic v průběhu let. Například znám jednoho investora, který do prvního obchodního dne každého roku vloží do určité akcie 5 000 Kč a učinil tak zhruba deset let bez plánů zastavení nebo úpravy strategie.

Jde o to, že zatímco obecná myšlenka průměrování nákladů je poměrně jednoduchá, existuje řada způsobů, jak ji lze implementovat, aby vyhovovala konkrétním investičním cílůminvestičním stylům.

Jak investiční strategie  průměrování nákladů (Dollar-Cost Averaging) může fungovat ve váš prospěch (příklad)

Snad největším důvodem pro použití průměrování nákladů je to, že zaručuje vaši matematicky příznivou průměrnou cenu. To je snazší vysvětlit na příkladu:

Řekněme, že chcete investovat 10 000 Kč do určité akcie a že se rozhodnete investovat 2 000 Kč v první obchodní den v měsíci po dobu pěti měsíců, abyste si svou pozici vytvořili pomocí Dollar-Cost Averaging neboli průměrováním  nákladů. Řekneme, že v každém z pěti dnů, kdy provedete nákup, se akcie obchodují za 50 Kč, 40 Kč, 20 Kč, 40 Kč a 50 Kč. Jinými slovy, ceny akcie skončily přesně tam, kde začaly, ačkoli cena akcie byla poměrně nestálá.

Takto by projevilo na ceně vašich pět nákupů akcie:

Tímto myslím „matematicky příznivou cenu“. Průměrná cena nákupů akcií za pět dní, které jste provedli, je 40 Kč (sečíst 50 Kč, 40 Kč, 20 Kč, 40 Kč a 50 Kč a vydělit 5), ale průměrná cena, kterou jste zaplatili byla výrazně nižší a to 35,71 Kč.

Pro jednoduchost byly použity zaukrouhlené čísla, ale tento experiment můžete opakovat pomocí libovolných pěti hypotetických cen akcií. Váš průměrný nákladový základ na akcii bude vždy nižší nebo roven průměru pěti cen akcií.

Nesnažte se časovat trhy (“timing the market”)

Možná si myslíte: „Nebylo by lepší koupit všechny akcie, když se  obchodovaly za 20 Kč?“ Určitě bylo. Bylo by také skvělé, kdybych si mohl vybrat čísla Powerballu minulého týdne, nebo kdybych věděl, zda se na ruletě objeví „červená“ nebo „černá“.

Spolehlivé předpovídání pravděpodobnosti něčeho však není vždy možné. Totéž lze říci o pokusu o časování ceny akcie. Neexistuje způsob, jak spolehlivě zjistit, kdy je populace nízká, nebo kdy klesne ještě dále. Možná budete mít štěstí, ale časování trhu je obvykle předem prohraná bitva.

A co víc, lidská povaha nás vlastně povzbuzuje k tomu, abychom načasovali cenu akcií špatně. Když vidíme, že všichni ostatní vydělávají peníze a cena akcií stoupá den co den, pak jsme nejvíc v pokušení také nakoupit akcii a něco na tom vydělat. A když vidíme, jak všichni ostatní panikaří a prodávají akcie, protože trh padá, naším instinktem je dostat se z toho co nejrychleji ven než bude ještě hůř. Jinými slovy, načasování trhu není jen špatný nápad, ale většina lidí je naprogramována tak, aby jejich načasování trhu bylo úplně špatné.