Průvodce » Ostatní » Indikátor P/E ratio jako poměr ceny k zisku na akcii

Indikátor P/E ratio jako poměr ceny k zisku na akcii

Price-to-Earnings ratio poměr cena akcie výnosy finanční indikátor

P/E poměr či P/E ratio (z anglického price-to-earnings ratio) je poměrový ukazatel používaný na akciových trzích a je jednou z nejpoužívanějších metrik pro investory a analytiky pro stanovení hodnoty akcií. Kromě toho, zda je cena akcií společnosti nadhodnocena nebo podceňována, může P/E ratio odhalit, jak se ocenění akcií porovnává s jeho průmyslovou skupinou nebo benchmarkem, jako je index S&P 500.

Poměr P/E ratio pomáhá investorům určit tržní hodnotu akcie ve srovnání s příjmy společnosti. Stručně řečeno, P/E ratio ukazuje, co je trh ochoten zaplatit dnes za akcii na základě svých minulých nebo budoucích výnosů. Vysoké P/E ratio by mohlo znamenat, že cena akcií je vysoká ve vztahu k výnosům a možná nadhodnocena. Naopak nízké P/E ratio může naznačovat, že aktuální cena akcií je nízká vzhledem k výdělkům.

Společnosti, které rostou rychleji než průměrně, však obvykle mají vyšší P/E ratio, jako jsou technologické společnosti. Vyšší poměr P/E ukazuje, že investoři jsou dnes z důvodu očekávání růstu ochotni zaplatit vyšší cenu akcií. Průměrný P/E ratio pro S&P 500 se historicky pohyboval od 13 do 15. Například společnost se současným P/E ratio 25, nad průměrem S&P, obchoduje s 25násobným ziskem. Vysoký násobek naznačuje, že investoři očekávají od společnosti vyšší růst ve srovnání s celkovým trhem. Vysoké P/E ratio nemusí nutně znamenat, že akcie jsou nadhodnoceny. Jakýkoli poměr P/E je třeba vzít v úvahu na pozadí P/E pro výrobní odvětví společnosti.

Investoři využívají poměr P/E nejen ke stanovení tržní hodnoty akcií, ale také k určení budoucího růstu výnosů. Například, pokud se očekává růst výnosů, mohou investoři očekávat, že společnost v důsledku toho zvýší své dividendy. Vyšší výdělky a rostoucí dividendy obvykle vedou k vyšší ceně akcií.

Jak vypočítat P/E ratio společnosti?

Poměr P / E se vypočítá vydělením tržní hodnoty ceny za akcii ziskem společnosti na akcii.

Zisk na akcii (EPS) je částka zisku společnosti alokovaná na každou zbývající část akcií společnosti, která slouží jako ukazatel finančního zdraví společnosti. Jinými slovy, zisk na akcii je část čistého příjmu společnosti, která by se vydělala na akcii, kdyby byly všechny zisky vyplaceny jejím akcionářům. Analytici a obchodníci obvykle používají EPS ke stanovení finanční síly společnosti. EPS tvoří „E“ v rovnici a tedy část výdělku poměrně k ocenění akcie P / E, jak je ukázáno níže.

P/E= Tržní cena za akcii / Zisk na akcii (EPS)

P/EPrice-to-earnings ratio

Share Price = tržní cena za akcii

EPS Earnings per share neboli zisk na akcii 

Například na konci roku 2018 Bank of America Corporation (BAC) uzavřela rok a ukazuje následující:

EPS = 2,61 USD, Tržní cena akcie = 24,57 USD

Poměr P/E společnosti Bank of America byl:

P/E ratio = 24,57 / 2,61 = 9,41 USD

Jinými slovy, banka byla obchodována zhruba za devítinásobek svého zisku. Ovšem samotné P/E ratio 9,41 není dostatečným ukazatelem, pokud není porovnán s dalšími společnostmi. Běžným porovnáním by mohla být průmyslová skupina akcií, benchmarkový index nebo historický P/E rozsah akcií.

P / E ratio banky Bank of America byl nižší než P/E ratio amerického indexu S&P 500, což je v průměru zhruba 15krát vyšší výdělek. Je však důležité porovnat P/E ratio společnost se svými vrstevníky. Například JPMorgan Chase & Co. (JPM) měl na konci roku 2018 P/E ratio 10,78. Když porovnáte P/E ratio Bank of America mírně nad 9 s P/E ratio JPMorgan téměř 11, akcie Bank of America se nezdá být podhodnocená ve srovnání s celkovým trhem.

Použití P/E poměru na vyhodnocení hodnoty akcií

Jak bylo uvedeno výše, pro určení, zda je akcie nadhodnocena nebo podhodnocena, by měla být porovnána s jinými akciemi ve svém sektoru nebo průmyslovém odvětví. Sektory se skládají z průmyslových odvětví a průmyslové odvětví se skládají z akcií u podobných podniků, jako jsou bankovní nebo finanční služby.

Ve většině případů se bude průmyslovému odvětví dařit v určité fázi hospodářského cyklu (“Business cycle”). Proto se mnoho profesionálních investorů soustředí na průmyslové odvětví, když dojde k obratu v hospodářském cyklu. Nezapomeňte, že P/E ratio je indikátorem očekávaného výdělku. S postupujícím vývojem ekonomik roste inflace. V důsledku toho např. FED v USA zvyšuje úrokové sazby, aby zpomalil ekonomiku a zkrotil inflaci a aby zabránil rychlému růstu cen.

Některá odvětví si v tomto prostředí vedou dobře. Banky například vydělávají více, když úrokové sazby rostou, protože mohou účtovat vyšší sazby za své kreditní produkty, jako jsou kreditní karty a hypotéky. Společnosti se základním materiálem a energetikou rovněž získávají podporu z výnosu z inflace, protože mohou účtovat vyšší ceny za komodity, které sklízejí.

Naopak ke konci ekonomické recese budou úrokové sazby obvykle nízké a banky obvykle vydělávají méně. Akcie společností soustředící se na spotřební cyklické zboží však obvykle mají vyšší výdělky, protože spotřebitelé mohou být ochotnější nakupovat na úvěr, když jsou sazby nízké.

Existuje řada příkladů scénářů, kdy se očekává, že P/E ratio akcií v konkrétním odvětví vzroste. Investor by mohl hledat akcie v odvětví, u kterého se očekává, že bude těžit z konkrétní fáze hospodářského cyklu, a najít společnosti s nejnižšími P/E poměry, aby určily, které akcie jsou nejvíce podhodnoceny.

Forward P/E poměr a Trailing P/E poměr

Forward (nebo vedoucí) P/E poměr používá “guidance” tedy výhled společnosti spíše než historické zisky. Tento výhledový ukazatel, který se někdy nazývá „estimated price to earnings“, je užitečný pro srovnání současného zisku s budoucím a pomáhá poskytnout jasnější představu o tom, jak může zisk vypadat – beze změn a dalších účetních úprav.

S forward P/E poměrem je nutné zmínit limitace – konkrétně by společnost mohla snižovat budoucí výhled ziskovosti, aby překonala odhad P/E poměru až budou vyhlášeny příjmy následujícího čtvrtletí. Jiné společnosti mohou odhad zisku nadhodnocovat a později jej upravit podle svého příštího oznámení/guidance o příjmech. Externí analytici mohou dále poskytovat odhady, které se mohou lišit od odhadů společnosti, což může být matoucí.

Trailing P/E poměr se spoléhá na historickou výkonnost vydělením aktuální ceny akcie celkovým ziskem EPS za posledních 12 měsíců. Je to nejoblíbenější metrika P/E poměru, protože je  nejobjektivnější – za předpokladu, že společnost vykázala výdělky přesně. Někteří investoři dávají přednost pohledu na trailing P/E poměr, protože nevěří odhadům zisku ostatních. Trailing P/E poměr má ale také své nedostatky a to že výkonnost společnosti v minulosti nemusí nijak vypovídat o výkonnosti společnosti v budoucnu.

Omezení a nedostatky indikátoru P/E poměru

První část rovnice pro výpočet P/E ratio je poměrně jednoduchá, protože získat aktuální tržní cenu akcie je snadné. Na druhé straně může být stanovení zisku na akcii složitější. Investoři musí určit, jak definovat zisky a faktory, které ovlivňují zisky. V důsledku toho existují určitá omezení indikátoru P/E poměru, protože určité faktory mohou ovlivnit P/E poměr společnosti. Tato omezení zahrnují:

Volatilní tržní ceny, které mohou v krátkodobém horizontu zkreslit poměr P/E ratio.

Výdělek společnosti je často obtížné určit. P/E ratio se obvykle počítá na základě historických výdělků nebo tzv. “trailing earnings”. Bohužel, historické výdělky nejsou pro investory příliš užitečné, protože odhalují jen málo o budoucích výnosech, což je to, o co mají investoři největší zájem.

Forwardové nebo budoucí výdělky vycházejí z názorů analytiků Wall Street. Analytici mohou být příliš optimističtí ve svých předpokladech v období ekonomické expanze a příliš pesimističtí v době ekonomické recese. Jednorázové úpravy, jako je prodej dceřiné společnosti, by mohly krátkodobě zvýšit příjmy. To komplikuje předpovědi budoucích výdělků, protože příliv hotovosti z prodeje by nebyl dlouhodobě udržitelným přispěvatelem k výdělkům. Přestože mohou být užitečné příjmy, jsou náchylné k nepřesnostem.

Růst zisků není zahrnut v P/E poměru. Největším omezením P/E poměru je to, že investorům nezprostředkovává informace o možném růstu zisku na akcii společnosti. Pokud společnost rychle roste, může být pro investora pohodlný nákup s vysokým P/E poměrem, který očekává, že růst zisků sníží P/E poměr zpět na nižší úroveň. Pokud příjmy nerostou dostatečně rychle, může investor hledat akcie s nižším P/E poměrem jinde. Stručně řečeno, je obtížné zjistit, zda je vysoký P/E poměr výsledkem očekávaného růstu nebo zda je akcie jednoduše nadhodnocena.

Využití P/E ratio indikátoru a indikátor PEG

Poměr ceny akcie k výnosům (P/E poměr) je jedním z nejčastějších ukazatelů používaných investory k určení, zda je cena akcií společnosti řádně oceněna vzhledem k jejím výnosům. P/E poměr je populární a snadno vypočítatelný, má však nedostatky, které by měli investoři zvážit, když jej použijí ke stanovení hodnoty akcií.

Protože P/E ratio nezohledňuje budoucí růst výnosů, indikátor PEG poměr (=P/E vydělené růstém EPS) poskytuje lepší vhled na hodnotu akcií. Pro poskytnutí výhledu ohledně hodnoty akcie je PEG poměr cenným nástrojem pro investory při výpočtu budoucího výhledu akcií společnosti.

Avšak žádný poměrový indikátor nemůže investorům sdělit vše, co potřebují vědět o akciích. Je důležité použít celou řadu ukazatelů k získání úplného obrazu o finančním stavu společnosti a jejím ocenění.

Každý investor chce výhodu v předpovídání výhledu společnosti, ale prohlášení o příjmech společnosti (“Guidance”) od managementu nemusí být spolehlivým zdrojem.

Kliněte pro ohodnocení článku!
[Celkem: 1 Průměrné hodnocení: 5]
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás také zajímat:

Akcie Průvodce

Akcie Průvodce

Tým nadšenců a zkušených investorů na téma - investování a obchodování, akcie, recenze, komodity, kryptoměny aj. Máte rádi investování a rádi píšete nebo si to chcete vyzkoušet?

Napište nám

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.