Obchodování s opcemi a CFD návod porovnání

Jak obchodovat s opcemi a CFD - contract for difference, finanční deriváty, strategie, futures

V tomto článku již nerozebíráme v detailu CFD (“contract for difference”) neboli kontrakt pro vyrovnání rozdílů. Pokud vás zajímá základní přehled o CFD, najdete jej v článku věnujícímu se porovnání obchodování akcií a obchodování CFD.

Obchodování CFD a obchodováním opcí je v některých věcech velice podobné. První podobnost je, že oba finanční instrumenty poskytují obchodníkovi pákový efekt. Rovněž nepotřebujete mnoho peněžních prostředků. Oba různé způsoby obchodování vám umožňují ovládat větší hodnotu finančních cenných papírů, než byste mohli, kdybyste je museli koupit přímo, a tak vám poskytují defacto pákový efekt vašich peněz. Mají také výhodu v tom, že je snadné vydělat peníze z klesajících hodnot, stejně tak jako z rostoucích cen (můžete tzv. držet pozice short i long).

Opce

Opce je stejně tak jako CFD finanční derivát a existuje mnoho podobností s CFD, ale jsou mezi nimi důležité rozdíly. Opce poskytuje svým majitelům možnost, nikoli však povinnost, koupit podkladové aktivum za realizační cenu (dohodnutá cena) v konkrétní den (datum vypršení platnosti). Za účelem získání put nebo call opce obchodník zaplatí za opci premium (extra částku). Tato možnost propadne, pokud podkladové aktivum nedosáhne realizační ceny do data vypršení platnosti.

Call a put opce

Call opce se používá, když obchodník usoudí, že podkladové aktivum vzroste na hodnotě, zatímco put opce se použije, když obchodník usoudí, že podkladové aktivum sníží hodnotu. Opce jsou velmi flexibilní finanční nástroj a obchodník může těžit z nárůstu i poklesu cen. Call a put opce lze kombinovat inovativními způsoby a vytvářet rizikové profily, které u CFD nejsou možné. Ačkoli opce jsou populární kvůli např. spreadům, pevný časový rámec kdy opce vyprší je z pohledu obchodníka nevýhoda. S opcemi musíte správně předpovídat směřování trhu a načasování tohoto pohybu nahoru nebo dolů.

Obchodování s CFD vs obchodování s opcemi porovnání

CFD i opce jsou finanční deriváty a pákovým nástrojem. CFD jsou přímější investicí do podkladového aktiva a na rozdíl od opcí neexistují žádné dálší náklady kromě CFD spreadu a finančních poplatků za otevřené pozice.

V tomto se však od CFD opce liší. S opcemi platíte prémii, buďto za call nebo put v závislosti na vašem pohledu na trh, a pokud se cena posune vámi předpokládaným směrem, můžete dosáhnout dobrého zisku. Pokud cena zůstane stejná a za předpokladu, že jste nezaplatili za opci něco navíc, platnost této opce vyprší a ztrácíte prémium. Pokud cena klesne nesprávným směrem, znovu ztratíte prémium, ovšem vaše ztráty jsou limitované a neztratíte více.

Příklad obchodování s CFD a opcemi

Pro ilustraci zvažte akcie Facebooku za cenu např. 74,93 USD za akcii. Obchodník, který si myslí, že akcie v průběhu několika příštích týdnů získá na hodnotě, může koupit CFD na 50 akcií nebo koupit kontrakt na call opce vztahující se na 50 akcií.

Cena akcie Facebooku může spadnout až na nulu, což by pro obchodníka s CFD znamenalo ztrátu. I když cena klesne pod 70,00 $, způsobí to obchodníkovi ztrátu, protože obchodník musí zaplatit rozdíl mezi otevírací a uzavírací cenou kontraktu. Zatímco u opcí je maximální riziko omezeno na částku, která byla za opci zaplacena. Pokud by obchodník koupil jednu smlouvu na call opci představující 50 akcií, ztratil by počáteční investici pouze pokud by cena akcie klesla.

Ceny opcí jsou odvozeny od různých komponent, mnohem více než CFD. Nejdůležitější je cena podkladové akcie (jako u CFD), ale také volatilita, doba do vypršení platnosti, převládající úroková sazba a faktory nabídky a poptávky. Počet a složitost cenových ukazatelů na základě kterých je stanovena cena způsobuje nedostatečnou transparentnost jejich cenotvorby. Je tedy možné, že cena opce se může výrazně lišit od ceny podkladového aktiva.

Který finanční produkt je lepší k obchodování?

Ziskovost

Maximální zisk z obchodování s CFD je vyšší pro zvýšení ceny ve srovnání se ziskem ze stejného obchodu s opcemi. Při velkých výkyvech cen směrem nahoru bude obchod s CFD ziskovější, protože se jedná o rozdíl v hodnotě CFD, zatímco zisk z call opce je obvykle pevnou částí počáteční investice. Opce se stane ziskovou, pouze pokud se cena podkladového aktiva navýší o částku převyšující prémii. V případě CFD se obchod stává ziskovým, jakmile se cena podkladového aktiva zvýší o více než rozpětí, které je menší než premium.

Flexibilita

Flexibilita je klíčovou výhodou opcí. Předpokládejme, že si koupíte CFD na Facebooku, ale cena akcie klesne. S CFD se nedá nijak manipulovat, protože očekáváte zvýšení ceny jedním směrem. Jakmile budete na long pozici a změní se směr pohybu ceny akcie, ztratíte peníze, protože jste vsadili pouze na nárůst ceny akcie. S opcemi můžete držet protichůdné pozice (call i put opce), a současně a upravovat své pozice, dokud nedosáhnete zisku. Existuje celá řada strategií ohledně opcí, ale jejich složitost představuje nevýhodu. CFD jsou mnohem snáze pochopitelné a obchodování s CFD je jako obchodování s podkladovým aktivem. Pro obchodování s opcemi existuje méně finančních nástrojů, což znamená, že obchodníci s CFD mají více příležitostí, zejména pro ty, kteří nechtějí používat komplexní strategie s opcemi. CFD jsou mnohem transparentnější a jejich ocenění je mnohem jednodušší.

Transparentnost

CFD jsou snáze pochopitelné. Jejich hodnota přímo souvisí s podkladovými akciemi a jejich cenovými pohyby. CFD tak mají mnohem užší vztah k ceně podkladového aktiva. To znamená, že analýzu a ocenění vašeho portfolia CFD lze provést prozkoumáním trhu jeho podkladového aktiva (např. akcií). Informace o kotovaných akcií jsou dostupnější a analýza je relativně jednoduchá. U CFD by vaše počáteční marže činila 5 až 10% podkladové hodnoty, takže zde dosáhnete vysokého pákového efektu, který potřebujete k zajištění vysokého zisku.

Pokud cena kolísá ve vašem směru, vyděláte tolik, kolik by udělal akcionář, méně některých minimálních úrokových poplatků. Pokud cena zůstane stejná, pak jste sníženi o výši úroku. Pokud cena klesne nesprávným směrem, můžete klesnout stejně, jako akcie klesly, ale měli byste se provinile bláznivým ignorováním snímku běžně jednou z prvních věcí, které byste měli udělat, když otevřete obchod, je nastavena stopka, takže vaše pozice je likvidována se skromnými ztrátami, pokud je obchod špatný.

I když se to lze naučit, dalším velkým problémem s používáním opcí je časový faktor. CFD lze uzavřít na jak dlouho je třeba, i když za udržení long pozice bude účtován poplatek. Opce mají pevně stanoveny data vypršení platnosti a pokud k očekávanému posunu v ceně podkladového materiálu nedojde před vypršením platnosti, jinak dobrý obchod může vést k tomu, že opce bude bezcenná kvůli načasování. Pro obchodníka CFD není problém vydržet další dva nebo dva týdny, dokud k tomuto kroku nedojde, a plně využít jeho znalostí.

Kliněte pro ohodnocení článku!
[Celkem: 3 Průměrné hodnocení: 4]
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás také zajímat:

Akcie Průvodce

Akcie Průvodce

Tým nadšenců a zkušených investorů na téma - investování a obchodování, akcie, recenze, komodity, kryptoměny aj. Máte rádi investování a rádi píšete nebo si to chcete vyzkoušet?

Napište nám

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.