Kalendář


Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším.

Hlavní události dne s vlivem na trhy

Základy obchodování

AkciePrůvodce.cz > Obchodování  > Základy obchodování

Tence obchodovaná definice

Co je tence obchodované? Cenné papíry, s nimiž se obchoduje, jsou ty, které nelze snadno prodat nebo směnit za hotovost...

Více

Zúčtování

Co je Clearing? Zúčtování je postup vypořádání finančních obchodů - tj. Správný a včasný převod finančních prostředků prodejci a cenných...

Více

Definice bodu zlomu (BEP)

Co je bod zlomu (BEP)? V účetnictví je vzorec bodu obratu určen vydělením celkových fixních nákladů spojených s výrobou výnosem...

Více

Spotový trh

Co je to spotový trh? Na spotovém trhu se obchodují finanční nástroje, jako jsou komodity, měny a cenné papíry, k...

Více

Definice spotové rychlosti

Co je spotová sazba? Location spot je cena uvedená za okamžité vypořádání na komoditě, cenném papíru nebo měně. Location...

Více

Definice symbolu tickeru

Co je Symbol tickeru Image tickeru je uspořádání znaků - obvykle písmen - představujících konkrétní cenné papíry kótované na burze...

Více

Definice a vysvětlení spekulací

Co je to spekulace? Ve světě financí se spekulace nebo spekulativní obchodování vztahuje na jednání provádějící finanční transakci, které má...

Více

Definice fiktivní hodnoty

Co je pomyslná hodnota? Nominální hodnota je termín často používaný k ocenění podkladového aktiva v obchodě s deriváty. Může...

Více

Definice likvidity

Co je to likvidita? Likvidita označuje snadnost, s jakou lze aktivum nebo cenný papír převést na hotovost bez ovlivnění jeho...

Více

Definice investora

Co je to trader? Investorem je jakákoli osoba nebo jiný subjekt (například firma nebo podílový fond), který se zaváže kapitál...

Více

Definice protistrany

Co je protistrana? Protistranou je druhá strana, která se účastní finanční transakce, a každá transakce musí mít protistranu, aby transakce...

Více

Nelikvidní definice

Co je to Illiquid? Illiquid označuje stav akcií, dluhopisů nebo jiných aktiv, které nelze snadno a snadno prodat nebo směnit...

Více

Definice kupní síly

Co je to kupní síla? Kupní síla, označovaná také jako přebytečný kapitál, jsou peníze, které má investor k dispozici k...

Více

Nabídka

Co je nabídka Nabídka je i) podmíněný návrh kupujícího nebo prodávajícího na koupi nebo prodej aktiva, který se stane právně...

Více

Finanční definice porno

Co je finanční porno? Economical Porn je slangový výraz daný nadměrnému množství, údajně užitečných informací, které zaplavují investory, a to...

Více

Definice schvalovatele

Co je schvalovatel? Indosant je osoba, která je oprávněna podepsat obchodovatelný cenný papír za účelem převodu vlastnictví z jedné strany...

Více
error: