Kalendář


Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším.

Hlavní události dne s vlivem na trhy

Jak funguje zajištění peněžního trhu

AkciePrůvodce.cz > Obchodování  > Forex a obchodování s měnami  > Forex pojmy a koncepty  > Jak funguje zajištění peněžního trhu

Jak funguje zajištění peněžního trhu

Zajištění peněžního trhu je technika zajištění měnového rizika pomocí peněžního trhu, finančního trhu, na kterém se obchoduje s vysoce likvidními a krátkodobými nástroji, jako jsou státní pokladniční poukázky, bankovní akceptace a obchodní cenné papíry.

Jelikož existuje řada možností, jako jsou měnové forwardy, futures a možnosti zajištění měnového rizika, zajištění peněžního trhu nemusí být nákladově nejefektivnějším nebo nejvhodnějším způsobem, jak toto riziko zajistit velkým společnostem a institucím. Pro retailové investory nebo malé podniky, kteří chtějí zajistit měnové riziko, je však zajištění peněžního trhu jedním ze způsobů, jak se chránit před fluktuacemi měn bez použití trhu s futures nebo uzavření termínového kontraktu.

Forwardové směnné kurzy

Začněme přezkoumáním některých základních pojmů týkajících se forwardových směnných kurzů, protože to je nezbytné pro pochopení složitosti zajištění peněžního trhu.

Forwardový směnný kurz je pouze spotový směnný (srovnávací) kurz upravený o úrokové diferenciály. Princip „kryté úrokové parity“ tvrdí, že forwardové směnné kurzy by měly zahrnovat rozdíl v úrokových sazbách mezi podkladovými zeměmi měnového páru, jinak by existovala arbitrážní příležitost...

Předpokládejme například, že americké banky nabízejí jednoroční úrokovou sazbu na vklady v amerických dolarech ve výši 1,5% a kanadské banky nabízejí úrokovou sazbu ve výši 2,5% na vklady v kanadských dolarech (CAD). I když mohou být američtí investoři v pokušení převést své peníze na kanadské dolary a tyto prostředky umístit do vkladů CAD kvůli jejich vyšším úrokovým sazbám, očividně jim hrozí měnové riziko. Pokud si přejí zajistit toto měnové riziko na termínovém trhu nákupem amerických dolarů o jeden rok dopředu, krytá parita úrokové sazby stanoví, že náklady na takové zajištění by se rovnaly 1% rozdílu v sazbách mezi USA a Kanadou.

Tento příklad můžeme vzít o krok dále k výpočtu jednoletého forwardového kurzu pro tento měnový pár. Pokud je aktuální směnný kurz (spotový kurz) 1 USD = 1,10 USD, pak na základě parity kryté úrokové sazby by 1 USD vložený na vklad ve výši 1,5% měl po jednom roce odpovídat 1,10 USD při 2,5%. Bylo by tedy zobrazeno jako:

1 USD (1 + 0,015) = 1,10 USD (1 + 0,025) nebo 1,015 USD = 1,1275 USD

Roční forwardová sazba je tedy:

1 USD = 1,1275 C $ 1,015 = 1,110837 C $

Mějte na paměti, že měna s nižší úrokovou sazbou se vždy obchoduje s forwardovou prémií k měně s vyšší úrokovou sazbou. V tomto případě se americký dolar (měna s nižší úrokovou sazbou) obchoduje s forwardovou prémií na kanadský dolar (měna s vyšší úrokovou sazbou), což znamená, že každý americký dolar získá více kanadských dolarů (přesněji 1,110837) od nyní ve srovnání se spotovou sazbou 1,10.

Zajištění peněžního trhu

Zajištění peněžního trhu funguje podobným způsobem jako forwardová směna, ale s několika vylepšeními, jak ukazují příklady v následující části.

Měnové riziko může vzniknout buď v důsledku transakční expozice (tj. V důsledku očekávaných pohledávek nebo plateb splatných v cizí měně), nebo v důsledku translační expozice, ke které dochází, protože aktiva nebo pasiva jsou denominována v cizí měně....Expozice překladu je pro velké korporace mnohem větší záležitostí než pro malé a drobné investory. Zajištění peněžního trhu není optimálním způsobem zajištění expozice vůči translaci – protože je složitější jej nastavit než použití přímého forwardu nebo opce – lze jej však efektivně použít k zajištění expozice transakcí.

Pokud se očekává pohledávka v cizí měně po stanoveném časovém období a je požadováno zajištění měnového rizika prostřednictvím peněžního trhu, vyžadovalo by to následující kroky:

 1. Půjčte si cizí měnu ve výši ekvivalentní současné hodnotě pohledávky. Proč současná hodnota? Protože půjčka v cizí měně plus úroky z ní by se měla přesně rovnat výši pohledávky.
 2. Převést cizí měnu na domácí měnu podle spotového směnného kurzu.
 3. Vložte domácí měnu na vklad za převládající úrokovou sazbu.
 4. Když přijde pohledávka v cizí měně, splácet úvěr v cizí měně (od kroku 1) plus úroky.

Podobně, pokud musí být platba v cizí měně provedena po stanoveném časovém období, je třeba provést následující kroky k zajištění měnového rizika prostřednictvím peněžního trhu:

 1. Půjčte si tuzemskou měnu v částce odpovídající současné hodnotě platby.
 2. Převést domácí měnu na cizí měnu podle spotového kurzu.
 3. Vložte tuto částku v cizí měně na vklad.
 4. Až vklad v cizí měně dospěje, proveďte platbu.

Všimněte si, že ačkoli účetní jednotka, která připravuje zajištění peněžního trhu, již může mít prostředky uvedené v kroku 1 výše a nemusí si je muset půjčovat, s použitím těchto prostředků jsou spojeny náklady příležitosti. Zajištění peněžního trhu zohledňuje tyto náklady, což umožňuje srovnání mezi jablky s forwardovými sazbami, které, jak již bylo uvedeno výše, jsou založeny na úrokových diferenciálech.

Praktické příklady zajištění peněžního trhu

Příklad 1: Zvažte malou kanadskou společnost, která exportovala zboží americkému zákazníkovi a očekává, že za jeden rok obdrží 50 000 USD. Kanadský generální ředitel považuje současný směnný kurz 1 USD = 1,10 C $ za příznivý a chtěl by jej uzamknout, protože si myslí, že kanadský dolar může v příštím roce posílit (což by mělo za následek méně kanadských dolarů za americký dolar) výnosy z vývozu, pokud jsou přijaty za rok). Kanadská společnost si může na jeden rok vypůjčit 1,75% USD a za vklady v kanadských dolarech může získat 2,5% ročně.

Z pohledu kanadské společnosti je domácí měnou kanadský dolar a zahraniční měnou americký dolar. Zde je uvedeno, jak je zajištěn peněžní trh.

 1. Kanadská společnost si vypůjčuje současnou hodnotu pohledávky v amerických dolarech (tj. 50 000 USD diskontovaných s výpůjční úrokovou sazbou 1,75%) = 50 000 USD / (1,0175) = 49 140,05 USD. Po jednom roce by výše půjčky včetně úroku ve výši 1,75% byla přesně 50 000 USD.
 2. Částka 49 104,15 USD je převedena na kanadské dolary spotovým kurzem 1,10, aby získala 54 544,05 USD.
 3. Částka v kanadském dolaru je umístěna na vkladu ve výši 2,5%, takže částka splatnosti (po jednom roce) = 54 054,05 USD x (1,025) = 55 405,41 USD.
 4. Když je přijata vývozní platba, použije ji kanadská společnost ke splacení půjčky v USD ve výši 50 000 USD. Vzhledem k tomu, že za tuto částku v amerických dolarech obdržela 55 405,41 USD, efektivně se uzamkla v jednoletém forwardovém kurzu = 55 405,41 USD / 50 000 USD nebo 1 USD = 1,108 108 USD

Stejného výsledku by bylo možné dosáhnout, kdyby společnost použila forwardovou sazbu. Jak je ukázáno v předchozí části, forwardová sazba by byla vypočítána jako:

1 USD (1 + 0,0175) = 1,10 USD (1 + 0,025); nebo 1,0175 USD = 1,1275 C $; nebo 1 USD = 1,108 108 USD

Proč by kanadská společnost používala spíše zajištění peněžního trhu než přímou forwardovou smlouvu? Potenciálním důvodem může být to, že společnost je příliš malá na to, aby od svého bankéře získala forwardovou měnovou facilitu, nebo snad nezískala konkurenceschopnou forwardovou sazbu a místo toho se rozhodla strukturovat zajištění peněžního trhu.

Příklad 2: Předpokládejme, že žijete v USA a chcete za šest měsíců vzít svoji rodinu na tu dlouho očekávanou evropskou dovolenou. Odhadujete, že dovolená bude stát přibližně 10 000 EUR a plánujete zaplatit účet výkonnostním bonusem, který očekáváte za šest měsíců. Aktuální spotový kurz EUR je 1,35, ale obáváte se, že euro by mohlo za šest měsíců posílit na 1,40 USD nebo dokonce výše, což by zvýšilo náklady na vaši dovolenou přibližně o 500 USD nebo 4%.

Proto se rozhodnete vytvořit zajištění peněžního trhu, což znamená, že si můžete půjčit americké dolary (svoji domácí měnu) po dobu šesti měsíců s roční sazbou 1,75% a za šestiměsíční vklady v EUR přijímat úroky s roční sazbou 1,00%. . Takto by to vypadalo:

 1. Půjčte si americké dolary v hodnotě odpovídající současné hodnotě platby, nebo 9 950,25 EUR (tj. 10 000 EUR / [1 + (0.01/2]). Všimněte si, že vydělíme 1% 2, abychom odráželi půl roku nebo šest měsíců, což je výpůjční doba. Při spotovém kurzu 1,35 to vychází na částku půjčky 13 432,84 USD.
 2. Převeďte tuto částku USD na eura při spotovém kurzu 1,35, což je od kroku 1 9 950,25 EUR.
 3. Umístěte 9 950,25 EUR na vklad s anualizovanou sazbou 1% po dobu šesti měsíců. Výsledkem bude přesně 10 000 EUR, jakmile bude vklad splatný za šest měsíců, včas na vaši dovolenou.
 4. Celková částka splatná z půjčky v USD včetně úroků (roční sazba 1,75% po dobu šesti měsíců) je po šesti měsících 13 550,37 USD. Nyní už jen musíte doufat, že obdržíte výkonnostní bonus ve výši alespoň této částky na splacení půjčky.

Použitím zajištění peněžního trhu jste účinně uzamkli šestiměsíční forwardový kurz 1,355037 (tj. 13 550,37 USD / 10 000 EUR). Všimněte si, že byste mohli dosáhnout stejného výsledku, kdybyste použili měnový forward, který by se počítal jako:

1 EUR (1 + (0,01 / 2)) = 1,35 USD (1 + (0,0175 / 2)) nebo 1,005 EUR = 1,3618125 USD nebo 1 EUR = 1,355037 USD.

Zajišťovací aplikace peněžního trhu

 • Zajištění peněžního trhu lze efektivně využít u měn, kde forwardové kontrakty nejsou snadno dostupné, jako jsou exotické měny nebo ty, které nejsou široce obchodovány.
 • Tato zajišťovací technika je vhodná i pro malé firmy, které nemají přístup na měnový forwardový trh, jak bylo uvedeno výše.
 • Zajištění peněžního trhu je vhodné zejména pro menší částky kapitálu, kde někdo vyžaduje zajištění měny, ale není ochoten používat futures nebo měnové opce.

Výhody a nevýhody zajištění peněžního trhu

 • Zajištění peněžního trhu, stejně jako forwardový kontrakt, fixuje směnný kurz budoucí transakce. To může být dobré nebo špatné, v závislosti na fluktuacích měn do data transakce. Například v předchozím příkladu fixace kurzu eura byste se cítili chytře, kdyby se euro obchodovalo za řekněme 1,40 do doby dovolené (protože jste se uzamkli v kurzu 1,3550), ale méně, kdyby se propadlo na 1,30.
 • Zajištění peněžního trhu lze přizpůsobit přesným částkám a datům. Ačkoli je tento stupeň přizpůsobení k dispozici také v měnových forwardech, forwardový trh není snadno přístupný všem.
 • Zajištění peněžního trhu je složitější než běžné měnové forwardy, protože jde o jeho postupnou dekonstrukci. Může proto být vhodný pro zajištění příležitostných nebo jednorázových transakcí, ale protože zahrnuje řadu odlišných kroků, může být příliš těžkopádný pro časté transakce.
 • Při provádění zajištění peněžního trhu mohou existovat také logistická omezení. Například zařídit podstatnou částku půjčky a umístit cizí měny na vklad je těžkopádné a skutečné sazby použité při zajištění peněžního trhu se mohou významně lišit od velkoobchodních sazeb, které se používají k oceňování měnových forwardů.

Závěr

Zajištění peněžního trhu je účinnou alternativou k jiným zajišťovacím nástrojům, jako jsou forwardy a futures, jako prostředek ke zmírnění měnového rizika. Je také relativně snadné jej nastavit, protože jedním z jeho jediných požadavků je mít bankovní účty v několika různých měnách. Tato zajišťovací technika je však obtížnější vzhledem k jejímu počtu kroků a její účinnost může být narušena také logistickými omezeními a skutečnými úrokovými sazbami, které se liší od institucionálních sazeb. Z těchto důvodů může být zajištění peněžního trhu nejvhodnější pro příležitostné nebo jednorázové transakce.

Kliněte pro ohodnocení článku!
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]
Žádné příspěvky

Komentář
Jméno
E-mail
Web

error: