Kalendář

Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším.

Hlavní události dne s vlivem na trhy

Informační systém omezení objednávky (LOIS)

AkciePrůvodce.cz > Obchodování  > Obchodování s akciemi  > Informační systém omezení objednávky (LOIS)

Informační systém omezení objednávky (LOIS)

Co je informační systém o limitní objednávce?

Informační systém limitní objednávky je elektronický systém (LOIS) používaný specialisty na akciovém trhu. Informační systém s limitním příkazem uvádí ceny a velikosti kotací cenných papírů kótovaných na burze. Údaje produkované tímto systémem používají předplatitelé a specialisté k vyhledání nejlepšího trhu professional uskutečnění obchodu, protože služba distribuuje informace o tom, kde se obchoduje s cenným papírem, objedná množství a nabídkové a nabídkové ceny.

Porozumění informačnímu systému o limitní objednávce (LOIS)

Informační systém s limitním příkazem se používá k vyhledání nejlepších dostupných cen cenných papírů a produkuje informace o cenných papírech obchodovaných na zúčastněných burzách, jako je Nasdaq a New York Inventory Exchange. Limitovaná objednávka je objednávka na nákup nebo prodej akcií za konkrétní cenu a zahrnuje informace, jako je množství objednávek, nabídková cena, nabídková cena a burza, na které je cenný papír uveden. Omezené objednávky pomáhají chránit kupující nebo prodejce zboží před prodejem za cenu, která je vyšší nebo nižší, než je požadováno.

Omezit objednávky

Limitovaná objednávka je objednávka se ziskem zadaná u banky nebo makléřské společnosti za účelem nákupu nebo prodeje stanovené částky finančního nástroje za stanovenou cenu nebo lepší protože limitovaný pokyn není tržním příkazem, nemusí být proveden, pokud během období, ve kterém je příkaz ponechán otevřený, nelze splnit cenu stanovenou investorem.

I když provedení limitního pokynu není zaručeno, zajišťuje, aby si trader nenechal ujít příležitost nakupovat nebo prodávat za cílovou cenu, pokud je obchodován na trhu. V závislosti na směru pozice se limitní objednávka někdy označuje jako limitní objednávka nákupu nebo limitní objednávka prodeje. Například objednávka limitu nákupu, která stanoví, že kupující není ochoten zaplatit více než 30 $ za akcii, zatímco objednávka limitu prodeje může vyžadovat, aby cena akcie byla alespoň 30 $, aby se prodej uskutečnil.

Systém správy objednávek

Get Administration Method, nebo OMS, je počítačový softwarový systém používaný v řadě průmyslových odvětví professional zadávání a zpracování objednávek. Objednávky mohou být přijímány od podniků, spotřebitelů nebo kombinací obou, v závislosti na produktech. Nabídky a ceny lze provádět prostřednictvím katalogů, webových stránek nebo reklam vysílacích sítí.

Další použití professional systémy správy objednávek je jako softwarová platforma, která usnadňuje a spravuje provádění objednávek cenných papírů. Systémy správy objednávek, někdy známé na finančních trzích jako systémy správy obchodních objednávek, se používají jak na straně nákupu, tak na straně prodeje, ačkoli funkce poskytované OMS na straně nákupu a na straně prodeje se mírně liší. Typicky se mohou přímo na burzu připojit pouze členové burzy, což znamená, že OMS na straně prodávajícího má obvykle konektivitu na burze, zatímco OMS na straně nákupu se zabývá připojením k firmám na straně prodeje.

0/5 (0 Reviews)
Žádné příspěvky

Komentář
Jméno
E-mail
Web

error: