Kalendář


Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším.

Hlavní události dne s vlivem na trhy

Definice zásad OSN pro odpovědné investice (PRI)

AkciePrůvodce.cz > Investování  > Udržitelné investování  > Definice zásad OSN pro odpovědné investice (PRI)

Definice zásad OSN pro odpovědné investice (PRI)

Jaké jsou zásady OSN professional odpovědné investice (PRI)?

Zásady OSN professional odpovědné investice (PRI) je mezinárodní organizace, která se snaží podporovat začlenění environmentálních, sociálních a podnikových faktorů (ESG) do investičního rozhodování.

Společnost PRI, která byla zahájena v dubnu 2006 s podporou OSN (OSN), má od ledna 2020 více než 2 300 zúčastněných finančních institucí. Tyto instituce se účastní tím, že se stávají signatáři šesti klíčových zásad PRI a poté podávají pravidelné zprávy o svém pokroku.

Shrnutí

  • UN Ideas for Responsible Expense je organizace zaměřená na prosazování environmentální a sociální odpovědnosti mezi světovými investory.
  • Zásady OSN pro odpovědné investice se opírají o dobrovolné zveřejnění zúčastněnými členy, tzv. Signatáři.
  • Dnes jsou signatáři Principy OSN professional odpovědné investice zodpovědní za celosvětově více než 80 bilionů aktiv a zahrnují některé z největších a nejvlivnějších investorů na světě.

Porozumění zásadám OSN professional odpovědné investice (PRI)

Jejich základní filozofií za organizací je, že environmentální a sociální aspekty jsou relevantními faktory při rozhodování o investicích, a proto by je měli brát v úvahu odpovědní investoři. Zastánci PRI například tvrdí, že je finančně i eticky nezodpovědné nebrat v úvahu environmentální dopad společnosti při posuzování jejích předností jako investice. Naproti tomu mnozí investoři historicky považovali environmentální a sociální dopady za negativní externality, které lze pro účely investičních rozhodnutí ignorovat.

V boji proti tomuto dlouho převládajícímu postoji předložila PRI šest hlavních zásad, ke kterým se musí signatářské společnosti zavázat. Jak je uvedeno na webových stránkách organizace, těchto šest principů je následující:

  • Princip 1: Začleníme problémy ESG do investiční analýzy a rozhodovacích procesů.
  • Zásada 2: Budeme aktivními vlastníky a začleníme problémy ESG do našich vlastnických zásad a postupů.
  • Zásada 3: Budeme usilovat o náležité zveřejnění otázek ESG ze strany subjektů, do kterých investujeme.
  • Zásada 4: Budeme podporovat přijetí a provádění zásad v investičním průmyslu.
  • Zásada 5: Budeme spolupracovat na zvýšení naší efektivity při provádění zásad.
  • Zásada 6: Každý budeme podávat zprávy o našich aktivitách a pokroku při provádění zásad.

Společně jsou organizace, které se staly signatáři těchto šesti zásad, odpovědné za celkový spravovaný majetek (AUM) přes 80 bilionů dolarů. To zahrnuje mnoho prominentních zakládajících signatářů, kteří pomohli zahájit method, jako je například norský vládní penzijní fond vládní penzijní fond Thajska rada pro investování do penzijního plánu v Kanadě a Kalifornie důchodový systém veřejných zaměstnanců (CalPERS).

Příklad zásad OSN professional odpovědné investice (PRI)

Standard Lifestyle je společnost poskytující finanční služby, kterou Manulife získala v roce 2015. Typical Lifetime – signatář PRI – využívá faktory ESG k hodnocení vznikajících rizik a příležitostí v automobilovém dodavatelském řetězci, zejména pokud jde o novou legislativu proti znečištění, kterou zvažuje Evropské unie (EU).

Po analýze možného dopadu této nové legislativy na různé výrobce automobilů a dodavatele náhradních dílů se společnost rozhodla provést úpravy svých investic v tomto odvětví a také aktualizovala odhad ocenění výrobce lithium-iontových baterií, LG Chem. Tato úprava směrem vzhůru byla částečně způsobena jejich vírou, že zvýšené emisní normy zrychlí přechod k elektrickým vozidlům a vytvoří celosvětovou poptávku po bateriích.

Kliněte pro ohodnocení článku!
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]
Žádné příspěvky

Komentář
Jméno
E-mail
Web