Kalendář


Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším.

Hlavní události dne s vlivem na trhy

Definice polynomiálních trendů

Definice polynomiálních trendů

Co je polynomiální trend?

Polynomiální trend popisuje vzorec v datech, který je zakřivený nebo se zlomí od přímého lineárního trendu. Často se vyskytuje ve velké sadě dat, která obsahuje mnoho výkyvů. Jakmile bude k dispozici více dat, trendy se často stanou méně lineárními a místo nich bude mít polynomiální trend. K zobrazení polynomiálního trendu se obecně používají grafy se zakřivenými trendovými čarami.

Data polynomiální povahy jsou obecně popsána:

.

y=A+Xnkde:A=zachytitX=vysvětlující proměnnán=povaha polynomu (např. čtvercový, krychlový atd.) begin aligned & y = a + x ^ n \ & textbf kde: \ & a = text intercept \ & x = text vysvětlující proměnná \ & n = text the povaha polynomu (např. na druhou, krychlový atd.) \ end zarovnáno

.y=A+Xnkde:A=zachytitX=vysvětlující proměnnán=povaha polynomu (např. čtvercový, krychlový atd.)..

Porozumění polynomiálním trendům

Big data a statistické analýzy jsou stále běžnější a snadno použitelné; mnoho statistických balíčků nyní pravidelně zahrnuje polynomiální trendové čáry jako součást své analýzy. Při vytváření grafů proměnných dnes analytici k popisu svých dat obvykle používají jednu ze šesti běžných trendových linií nebo regresí. Mezi tyto grafy patří:

Každý z těchto parametrů má různé výhody založené na vlastnostech podkladových dat. V matematice je polynom výrazem skládajícím se z proměnných (nazývaných také neurčité) a koeficientů, který zahrnuje pouze operace sčítání, odčítání, násobení a nezáporné celočíselné exponenty proměnných.

Polynomy se objevují v nejrůznějších oblastech matematiky a přírodních věd. Například se používají k vytváření polynomiálních rovnic, které kódují širokou škálu problémů, od základních slovních úloh až po složité problémy ve vědách. Používají se k definování polynomiálních funkcí, které se objevují v prostředí od základní chemie a fyziky po ekonomii a společenské vědy.

Používají se také v počtu a numerické analýze k přiblížení dalších funkcí. V pokročilé matematice se polynomy používají ke konstrukci polynomiálních kruhů a algebraických variet, centrálních konceptů v algebře a algebraické geometrii.

Reálný příklad polynomiálních trendových dat

Například polynomiální trendy by byly patrné na grafu, který ukazuje vztah mezi ziskem nového produktu a počtem let, po který je produkt k dispozici. Trend by pravděpodobně vzrostl blízko začátku grafu, vrchol by byl uprostřed a poté by měl trend klesat blízko konce. Pokud společnost předělá produkt pozdě v jeho životním cyklu, očekávali bychom, že se tento trend bude opakovat.

Tento typ grafu, který by měl na grafu několik vln, by byl považován za polynomický trend. Příklad takového polynomiálního trendu lze vidět v příkladové tabulce níže:

Obrázek Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Kliněte pro ohodnocení článku!
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]
Žádné příspěvky

Komentář
Jméno
E-mail
Web