Kalendář


Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším.

Hlavní události dne s vlivem na trhy

Definice dividendové politiky

AkciePrůvodce.cz > Akcie  > Dividendové akcie  > Definice dividendové politiky

Definice dividendové politiky

Co je dividendová politika?

Dividendová politika je politika, kterou společnost používá ke strukturování výplat dividend akcionářům. Někteří vědci naznačují, že dividendová politika je teoreticky irelevantní, protože investoři mohou prodat část svých akcií nebo portfolia, pokud potřebují finanční prostředky. Toto je teorie irelevance dividend, která vyvozuje, že výplaty dividend minimálně ovlivňují cenu akcií.

Shrnutí

  • Dividendy jsou často součástí strategie společnosti. Nemají však žádnou povinnost splatit akcionářům dividendy.
  • Stabilní, konstantní a zbytkové jsou tři typy dividendové politiky.
  • I když investoři vědí, že společnosti nejsou povinny vyplácet dividendy, mnozí to považují za slabinu finančního zdraví této konkrétní společnosti.

Jak funguje dividendová politika

Navzdory tvrzení, že dividendová politika je irelevantní, jedná se o příjem pro akcionáře. Vedoucí společnosti jsou často největšími akcionáři a z velkorysé dividendové politiky mohou těžit nejvíce.

Většina společností považuje dividendovou politiku za nedílnou součást své podnikové strategie. Vedení musí rozhodnout o výši dividendy, načasování a různých dalších faktorech, které ovlivňují výplaty dividend. Existují tři typy dividendových politik – stabilní dividendová politika, konstantní dividendová politika a zbytková dividendová politika.

Druhy dividendových politik

Stabilní dividendová politika

Stabilní dividendová politika je nejjednodušší a nejčastěji používaná. Cílem této politiky je stabilní a předvídatelná výplata dividend každý rok, o kterou usiluje většina investorů. Ať už jsou výnosy vyšší nebo nižší, investoři dostávají dividendy.

Cílem je sladit dividendovou politiku spíše s dlouhodobým růstem společnosti než s čtvrtletní volatilitou výnosů. Tento přístup dává akcionáři větší jistotu ohledně výše a načasování dividendy.

Konstantní dividendová politika

Primární nevýhodou stabilní dividendové politiky je, že investoři nemusí vidět růst dividendy v letech konjunktury. Podle konstantní dividendové politiky vyplácí společnost každý rok určité procento svých výnosů jako dividendy. Takto investoři zažívají plnou volatilitu výnosů společnosti.

Pokud výdělky vzrostou, investoři získají větší dividendu pokud výnosy klesnou, investoři nemusí obdržet dividendy. Primární nevýhodou metody je volatilita výnosů a dividend. Je vysoce finančně plánovatelné, když je příjem z dividend vysoce volatilní.

Zbytková dividendová politika

Zbytková dividendová politika je také vysoce volatilní, ale někteří investoři ji považují za jedinou přijatelnou dividendovou politiku. Se zbytkovou dividendovou politikou společnost vyplácí zbývající dividendy poté, co společnost zaplatila za kapitálové výdaje (CAPEX) a provozní kapitál.

Tento přístup je volatilní, ale dává největší smysl z hlediska obchodních operací. Investoři nechtějí investovat do společnosti, která ospravedlňuje svůj zvýšený dluh nutností vyplácet dividendy.

Příklad dividendové politiky

Společnost Kinder Morgan (KMI) šokovala investiční svět, když v roce 2015 snížily výplatu dividend o 75%, což je krok, který zaznamenal jejich akciový cenový tank. Mnoho investorů však našlo společnost na pevném základě a dělalo spolehlivá finanční rozhodnutí pro svou budoucnost. V tomto případě společnost snižující jejich dividendy skutečně pracovala v jejich prospěch a šest měsíců po snížení zaznamenala Kinder Morgan růst ceny akcií téměř o 25%. Na začátku roku 2019 společnost znovu zvýšila výplatu dividend o 25%, což je krok, který pomohl znovu posílit důvěru investorů v energetickou společnost... ..

Kliněte pro ohodnocení článku!
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]
Žádné příspěvky

Komentář
Jméno
E-mail
Web

error: