Kalendář

Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším.

Hlavní události dne s vlivem na trhy

Definice algoritmu

Definice algoritmu

Co je to algoritmus?

Algoritmus je sada pokynů pro řešení problému nebo splnění úkolu. Běžným příkladem algoritmu je recept, který se skládá z konkrétních pokynů professional přípravu jídla / jídla. Každé počítačové zařízení používá k provádění svých funkcí algoritmy.

Shrnutí

  • Algoritmus je sada pokynů professional řešení problému nebo splnění úkolu. Každé počítačové zařízení používá k provádění svých funkcí algoritmy.
  • Algo obchodování, také známé jako automatizované obchodování nebo obchodování na černou skříňku, využívá počítačový software k nákupu nebo prodeji cenných papírů tempem, které není pro člověka možné. Vzhledem k tomu, že ceny akcií, dluhopisů a komodit se objevují v různých formátech online a v obchodních datech, je proces, kterým algoritmus štěpí skóre finančních dat, snadný.
  • Počítačové algoritmy usnadňují život zkrácením času potřebného k ručnímu provádění věcí. Ve světě automatizace umožňují algoritmy pracovníkům zdokonalit se a soustředit se. Algoritmy zvyšují efektivitu pomalých procesů. V mnoha případech, zejména v automatizaci, alga šetří společnostem peníze.

Jak funguje algoritmus

Finanční společnosti používají algoritmy v oblastech, jako je stanovování cen za půjčky, obchodování s akciemi, správa aktiv a pasiv a mnoho automatizovaných funkcí. Například algoritmické obchodování, známé jako „algo“ obchodování, se používá k rozhodování o načasování, cenách a množství akcieových objednávek. Algo obchodování, také známé jako automatizované obchodování nebo obchodování na černou skříňku, používá počítačový program k nákupu nebo prodeji cenných papírů tempem, které není pro člověka možné.

Vzhledem k tomu, že ceny akcií, dluhopisů a komodit se objevují v různých formátech on the internet a v obchodních datech, je proces, kterým algoritmus štěpí skóre finančních dat, snadný. Uživatel programu jednoduše nastaví parametry a získá požadovaný výstup, když cenné papíry splňují kritéria obchodníka.

Počítačové algoritmy usnadňují život zkrácením času potřebného k ručnímu provádění věcí. Ve světě automatizace umožňují algoritmy pracovníkům zdokonalit se a soustředit se. Algoritmy zvyšují efektivitu pomalých procesů. V mnoha případech, zejména v automatizaci, algos šetří společnostem peníze.

Druhy Algos

Několik typů obchodních algoritmů pomáhá investorům rozhodnout se, zda koupit nebo prodat. Algoritmus průměrné reverze zkoumá krátkodobé ceny nad dlouhodobou průměrnou cenou, a pokud je akcie mnohem vyšší než průměr, může ji obchodník prodat za rychlý zisk. Sezónnost se týká praxe obchodníků nakupujících a prodávajících cenné papíry na základě ročního období, kdy trhy obvykle rostou nebo klesají. Algoritmus analýzy sentimentu měří zprávy o ceně akcií, které by mohly vést k vyššímu objemu za obchodní období.

Příklad algoritmu

Následuje příklad algoritmu professional obchodování. Obchodník vytvoří na svém automatizovaném účtu pokyny k prodeji 100 akcií akcie, pokud 50denní klouzavý průměr poklesne pod 200denní klouzavý průměr.

Obchodník by naopak mohl vytvořit pokyny ke koupi 100 akcií, pokud 50denní klouzavý průměr akcie vzroste nad 200denní klouzavý průměr. Sofistikované algoritmy berou v úvahu stovky kritérií před nákupem nebo prodejem cenných papírů. Počítače rychle syntetizují pokyny automatizovaného účtu a přinášejí požadované výsledky. Bez počítačů by komplexní obchodování bylo časově náročné a pravděpodobně nemožné.

Algoritmy v informatice

V počítačové vědě musí programátor použít pět základních částí algoritmu k vytvoření úspěšného programu.

Nejprve popisuje problém matematicky, než vytvoří vzorce a procesy, které vytvářejí výsledky. Dále programátor zadá výstupní parametry a poté application opakovaně provede a otestuje jeho přesnost. Závěrem algoritmu je výsledek daný poté, co parametry projdou sadou instrukcí v programu.

U finančních algoritmů platí, že čím je method složitější, tím více dat může software package použít k přesnému posouzení nákupu nebo prodeje cenných papírů. Programátoři důkladně testují složité algoritmy, aby zajistili, že programy nebudou chybné. Pro jeden problém lze použít mnoho algoritmů existují však některé, které proces zjednodušují lépe než jiné.

0/5 (0 Reviews)
Žádné příspěvky

Komentář
Jméno
E-mail
Web

error: