Kalendář


Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším.

Hlavní události dne s vlivem na trhy

Co je agregace?

Agregace na trzích s futures je proces, který kombinuje všechny pozice futures vlastněné nebo kontrolované jedním obchodníkem nebo skupinou obchodníků do jedné agregované pozice. Agregace ve smyslu finančního plánování je však časově úsporná účetní metoda, která konsoliduje finanční údaje jednotlivce z různých institucí.

Agregace je u poradců při správě účtů klientů stále oblíbenější, protože jsou schopni diskutovat o účtech s klientem čistším a srozumitelnějším způsobem, než rozdělí účet do příslušných kategorií.

Shrnutí

  • Finanční poradci a banky agregují informace o svých zákaznících tak, aby byli schopni snadno vytvořit jasný obraz o financích tohoto klienta. Také přidává další úroveň ochrany klienta.
  • Poradci a plánovači narazí na zeď, když jim jejich klienti nedávají plný přístup, a tvrdí, že jim to neumožňuje získat úplný obraz potřebný k poskytování přesných rad ohledně financí jejich klientů.
  • Agregace je výhodná professional obě strany, ale výhodu má finanční poradce, který může nebo nemusí vidět mezeru ve službách klienta, kde by mohl prodat produkt nebo službu.

Jak agregace funguje

Finanční poradci používají technologii agregace účtů ke shromažďování informací o poloze a transakcích z retailových účtů investorů vedených v jiných finančních institucích. Agregátory poskytují investorům a jejich poradcům centralizovaný pohled na úplnou finanční situaci investora, včetně každodenních aktualizací.

Finanční plánovači zpracovávají spravované i nespravované účty. Spravované účty obsahují aktiva pod kontrolou poradce, která jsou v držení správce poradce. Plánovači využívají software program professional správu a vykazování portfolia k zachycení dat klienta prostřednictvím přímého odkazu od správce. Je důležité, aby plánovač měl všechny účty, protože jejich agregace bez úplné kolekce by poskytla nepřesný obraz o financích daného klienta.

Nespravované účty navíc obsahují aktiva, která nejsou pod správou poradce, ale přesto jsou důležitá professional finanční plán klienta. Mezi příklady patří účty 401 (k), osobní šekové nebo spořicí účty, důchody a účty kreditních karet.

Zájem poradce o spravované účty spočívá v nedostatečné dostupnosti, když klient neposkytne přihlašovací údaje. Poradci nemohou nabídnout komplexní přístup k finančnímu plánování a správě aktiv bez každodenních aktualizací na nespravovaných účtech.

Důležitost agregace účtů

Služby agregace účtů řeší problém poskytnutím pohodlné metody pro získání informací o aktuální pozici a transakcích o účtech vedených ve většině retailových financial institution nebo makléřských společností. Vzhledem k tomu, že soukromí investorů je chráněno, je zveřejňování jejich osobních údajů professional každý nezřízený účet zbytečné.

Finanční plánovači používají software souhrnného účtu pro analýzu celkových aktiv, závazků a čistého jmění klienta příjmy a výdaje a stylish v aktivech, pasivech, čistém jmění a hodnotách transakcí. Poradce před investičním rozhodnutím také posoudí různá rizika v portfoliu klienta.

Dopady agregace účtů

Mnoho agregačních služeb nabízí přímé datové spojení mezi makléřskými společnostmi a finančními institucemi, místo aby používaly webové stránky bank orientované na spotřebitele. Klienti dávají finančním institucím souhlas poskytnutím osobních údajů pro agregované služby.

Kliněte pro ohodnocení článku!
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]
Žádné příspěvky

Komentář
Jméno
E-mail
Web