Kalendář


Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším.

Hlavní události dne s vlivem na trhy

Čtvrtletní dluhové cenné papíry (QUIDS)

AkciePrůvodce.cz > Obchodování  > Fixní výnosy  > Čtvrtletní dluhové cenné papíry (QUIDS)

Čtvrtletní dluhové cenné papíry (QUIDS)

Co jsou to čtvrtletní dluhové cenné papíry (QUIDS)?

Čtvrtletní dluhové cenné papíry (QUIDS) jsou obchodovatelné dluhové nástroje, které platí čtvrtletní kupón.

Pochopení dluhových cenných papírů se čtvrtletním výnosem (QUIDS)

Čtvrtletní dluhové cenné papíry (QUIDS) obecně zahrnují nadřízený nezajištěný dluh emitovaný v malých nominálních hodnotách s dlouhou splatností. Investoři by mohli očekávat, že společná emise QUIDS bude mít nominální hodnotu 25 $ na akcii, splatnost za 30 let a splatnost například po pěti letech. Společnost Goldman Sachs původně založila produkt a je držitelem servisní značky professional své jméno.

Dluh vydaný prostřednictvím společnosti QUIDS zahrnuje emitenta třetí strany, který je obvykle vytvořen jako dceřiná společnost mateřské společnosti pouze za účelem vydání dluhu a výpůjčky výnosu mateřské společnosti. Emitenti využívají tuto strukturu k přesunutí akcionářů společnosti QUIDS před ostatní věřitele v případě bankrotu nebo jiného likvidačního řízení, čímž se zmírňuje riziko akcionářů. Preferované akcie a hybridní dluhové cenné papíry, které napodobují chování upřednostňovaných akcií, nabízejí podobné výhody, kupóny QUIDS však professional daňové účely představují platby úroků a jejich akcionáři mají obvykle přednost i před držiteli preferovaných cenných papírů.

Nadřízený a podřízený dluh

Dluhové cenné papíry nabízejí investorům obchodovatelnou jednotku dluhového nástroje, která kromě zvláštních případů, jako jsou obligace s nulovým kupónem, obecně nabízí tok stálých výnosů prostřednictvím pravidelné platby úroků. Primární riziko professional držitele dluhových nástrojů má formu selhání, kdy emitent dluhu neprovede smluvně závazné platby úroků nebo jistiny. Investoři obecně vyrovnávají riziko s částkou zisku, který očekávají od splácení úroků v průběhu emise dluhu, což vyžaduje rychlejší nebo větší návratnost, aby se vyrovnala rizikovější půjčka.

Společnosti se také mohou pokusit snížit své náklady na půjčky vydáním různých druhů dluhů na základě priority věřitele v jakémkoli likvidačním nebo konkurzním řízení. Podřízený dluh leží v dolní části seznamu priorit, což znamená, že držitelé podřízeného dluhu dostanou zaplaceno až poté, co jejich platby dostanou ti, kteří drží nadřízený dluh.

Podobné dluhové nástroje jako QUIDS

Quarterly Profits Most popular Securities (QUIPS) a Rely on Favored Securities (TruPS) nabízejí investorům podobné výhody jako QUIDS ve formě pravidelné platby za preferovaný cenný papír. QUIPS mají podobnou strukturu jako QUIDS, až na to, že dceřiná společnost půjčující peníze mateřské společnosti vydává své vlastní preferované akcie investorům. Společnosti, které vydávají TruPS, vytvářejí spíše důvěru než dceřinou společnost. Investoři poté obdrží preferované akcie svěřenského fondu.

Všechny tři cenné papíry se povrchně podobají, ale každý typ cenného papíru má jemné rozdíly, které se mohou nebo nemusí shodovat s očekáváními investora. Vydávající společnosti mohou upřednostňovat daňové zacházení poskytované té či oné struktuře a podle toho se rozhodnout, jaký typ cenného papíru vydat. Investoři by si měli vždy dělat domácí úkoly a měli by si být vědomi toho, kde v hierarchii potenciálních věřitelů sedí, a také případných problémů s solventností emitenta.

Kliněte pro ohodnocení článku!
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]
Žádné příspěvky

Komentář
Jméno
E-mail
Web

error: