Kalendář


Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším.

Hlavní události dne s vlivem na trhy

Analýza variací (ANOVA)

AkciePrůvodce.cz > Investování  > Fundamentální analýza  > Analýza variací (ANOVA)

Analýza variací (ANOVA)

Co je analýza odchylek (ANOVA)?

Analýza odchylek (ANOVA) se ve financích používá několika různými způsoby, například k předpovědi pohybu cen cenných papírů nejprve určením, které faktory ovlivňují fluktuace akcií. Tato analýza může poskytnout cenný vhled do chování indexu cenných papírů nebo trhu za různých podmínek.

Porozumění analýze odchylek (ANOVA)

Statistické modely analýzy odchylek (ANOVA) byly původně představeny ve vědecké práci napsané britským matematikem Richardem Fisherem na počátku 20. století. On je připočítán s prvním zavedením termínu variance.

Analýza rozptylu ve financích

Testování ANOVA nejen zkoumá rozdíly, ale také se různě zaměřuje na stupeň rozptylu nebo rozdíl mezi nimi. Jedná se o způsob analýzy statistické významnosti proměnných. Analýza ANOVA je považována za přesnější než t-testování, protože je pružnější a vyžaduje méně pozorování. Je také vhodnější pro použití ve složitějších analýzách než ty, které lze vyhodnotit provedením testů. Testování ANOVA navíc umožňuje vědcům odhalit vztahy mezi proměnnými, zatímco t-test nikoli. Varianty testování ANOVA zahrnují jednosměrnou ANOVA (používá se k hledání statisticky významných rozdílů mezi dvěma nebo více nezávislými proměnnými), obousměrná ANOVA (k odhalení potenciální interakce dvou nezávislých proměnných na jedné závislé proměnné) a faktoriální ANOVA, která obvykle zahrnuje hodnocení dvou nebo více faktorů nebo proměnných se dvěma úrovněmi.

Analýza testování odchylek se ve financích používá několika různými způsoby, například k předpovědi pohybu cen cenných papírů nejprve určením, které faktory ovlivňují fluktuace akcií. Tato analýza může poskytnout cenný vhled do chování indexu cenných papírů nebo trhu za různých podmínek.

Tento typ analýzy se pokouší rozebrat různé základní faktory, které určují cenu cenných papírů i tržní chování. Mohlo by to například ukázat, jak velká část růstu nebo poklesu cenného papíru je způsobena změnami úrokových sazeb. T-exam a f-examination se používají k analýze výsledků analýzy rozptylového testu k určení, které proměnné mají statistickou významnost.

Analýza odchylek v nefinančních aplikacích

Kromě aplikací ve finančním průmyslu se ANOVA používá také k testování hypotéz při kontrole údajů z klinických studií, například k porovnání účinků různých léčebných protokolů na výsledky pacientů ve výzkumu společenských věd (například k posouzení účinků pohlaví a třídy na konkrétní proměnné), v softwarovém inženýrství (například k vyhodnocení systémů správy databází), ve výrobě (k posouzení metrik kvality produktů a procesů) a průmyslovém designu mimo jiné .

Kliněte pro ohodnocení článku!
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]
Žádné příspěvky

Komentář
Jméno
E-mail
Web

error: